Ler beskytter vores drikkevand mod sprøjtegift

Store mængder ler i vores jordbund betyder, at vi de fleste steder er godt beskyttet mod forurening af grundvandet fra eksempelvis landbrug.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Når en vandforbruger i Holbæk, Slagelse eller et tredje sted her på egnen åbner for vandhanen, kan han trygt nyde et glas vand fra undergrunden. Det sjællandske grundvand er nemlig godt beskyttet mod forurening fra for eksempel sprøjtemidler og nitrat i forhold til resten af landet. Det viser en netop færdiggjort kortlægning af det danske grundvand og dets følsomhed.

Det skriver DAGBLADET, Nordvestnyt og Sjællandske.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) er glad for, at man efter 15 års arbejde og en pris på cirka 2,2 milliarder kroner nu har sat sidste punktum.

Det er fuldstændig afgørende for, at man kan lave den nødvendige beskyttelse af de kritiske grundvands-magasiner, siger Carl-Emil Larsen

- Det er en omfattende og vigtig samfundsmæssig opgave, der nu er løst, som vil komme alle danskere til gode. For når vi ved, hvor vores sårbare grundvandsressourcer er, kan vi bedre målrette vores indsatser og beskytte grundvandet, så vi også i fremtiden kan bruge grundvand til drikkevand uden at skulle rense det først, udtaler han i en mail til aviserne.

Afgørende viden om grundvandet

Hos vandværkernes interesseorganisation DANVA har man tidligere kritiseret, at kortlægningen flere gange undervejs blev udskudt. Derfor er direktør Carl-Emil Larsen tilfreds med, at arbejdet nu er færdigt.

- Det er fuldstændig altafgørende for, at man kan forstå forekomsten af vores grundvandsmagasiner og vores geologi. Og det er afgørende for, at man kan lave den nødvendige beskyttelse for at sikre, at man ikke forurener de kritiske grundvands-magasiner, siger han til DAGBLADET, Nordvestnyt og Sjællandske.

Fremover vil kortlægningen udgøre grundlaget for kommunernes indsatsplaner og beskyttelse af deres vand-ressourcer. Det har blandt andet betydning for placeringen af industriområder og for landbrugets brug af sprøjtemidler.

Mere kvalificeret arbejde

Torben Hansen, der er formand for Sjællands største landboforening Gefion, ser frem til endnu mere faglighed i kommunernes arbejde.

- Jeg er glad for, at kortlægningen viser, at der er meget få udfordringer på de østlige øer. Og jeg regner med, at al den faglige viden vil blive brugt til at lave en realistisk beskyttelse af vores grundvand, fortæller Torben Hansen til DAGBLADET, Nordvestnyt og Sjællandske.

Det er dog den enkelte kommune, der beslutter, hvordan og hvor omfattende man vil beskytte grundvandet.

- Nu er det op til kommunerne at beslutte, hvilke indsatser de vil gennemføre, så grundvandet i deres område får den bedst mulige beskyttelse. På den måde kan borgerne trygt tappe vand fra vandhanen, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Arbejdet med at analysere og vurdere områder blev sat i gang i 1999 og er udført af de tidligere amter og Naturstyrelsen med faglig bistand fra GEUS og Aarhus Universitet.