Lang ventetid på Foghs hurtige tog

Hurtige tog skal være så attraktive, at folk vælger en togtur frem for motorvejen. Det er kernen i regeringens trafikplan, men det tager mange år, før det sker.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

En timeplan for togdriften mellem Danmarks største byer skal være det grønne omdrejningspunkt, der giver den danske jernbane et tiltrængt løft.

Berlingske Tidende offentliggør torsdag detaljer fra regeringens kommende trafikplan, der skal fjerne trafikpropper på vejene, skaffe flere tog til tiden og få flere folk til at vælge den kollektive trafik frem for bilen for at nedbringe trafikkens udslip af drivhusgassen CO2. Målsætningen om at nedbringe udslippet af CO2 har fået statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) til at tale om en grøn trafikplan.

Foghs vision betyder, at togpassagerer skal kunne komme fra København til Odense på en time, fra Odense til Århus på en time og også fra Århus til Aalborg på en time.

De hurtige tog er dog ikke lige om hjørnet. Strækningen mellem København og Odense er den første, hvor rejsetiden kan komme ned på en time. Det vil ske om 10 år, i 2018. Først herefter kan togene sætte farten op fra Odense over Århus til Aalborg.

Timeplanen tager lang tid at indføre, da den indeholder nogle store og tunge investeringer. Det drejer sig blandt andet om 22 milliarder kroner til en total udskiftning af signalsystemet samt ni milliarder kroner til en ny jernbane mellem København og Ringsted over Køge.

Andre forbedringer i den kollektive trafik ligger også langt ude i fremtiden, for mange tiltag, eksempelvis en letbane med moderne sporvogne rundt om København fra Lundtofte til Ishøj, er blandt de kollektive projekter, der foreløbig kun skal undersøges.

Socialdemokraternes trafikordfører, Magnus Heunicke, siger, at pilen set med hans øjne peger i den rigtige retning, men han ærgrer sig over, at udskiftningen af det nedslidte signalsystem sætter sig på en stor så del af planen, at nye projekter, der kan være en forbedring for den kollektive trafik, ikke er besluttet i regeringens plan, men foreløbig kun skal undersøges.

Et letbane med moderne sporvogne rundt om København fra Lundtofte til Ishøj er blandt de kollektive projekter, der skal undersøges.

- Der er gode hensigter, men de er ikke konkrete nok. En stor del af pengene går til genopretning. Det skal selvfølgelig med, men hvis de ikke havde været med, ville togene holde stille i Danmark om få år. Det betyder, at de konkrete forbedringer mere er i projekteringsfase og undersøgelsesfase. Vi har tidligere haft miljøundersøgelser, der har været færdige, men hvor der bagefter ikke har været penge eller enighed om projektet. Derfor skal der også sættes penge af til projekternes udførelse. Det vil gøre det til et historisk løft og ikke bare en historisk genopretning, siger Magnus Heunicke.

Han foreslår også, at nogle mindre projekter bliver sat i gang hurtigst muligt, så togpendlere ikke skal vente 10 år på forbedringer. Det drejer sig blandt andet om et dobbeltspor mellem Lejre og Vipperød, der ligger på Nordvestbanen mellem København og Kalundborg. Det vil give mulighed for flere og hurtigere tog på denne strækning, da enkeltsporet mellem Lejre og Vipperød gør det svært for togene at passere hinanden. Bedre pendlingsmuligheder vil kunne lette presset på Holbækmotorvejen ind mod København, der er belastet i myldretiden.

- Mange ting tager lang tid at lave, men der er noget, man kan komme i gang med nu og her som dobbeltspor på de store pendlerstrækninger, siger den socialdemokratiske trafikordfører, Magnus Heunicke.

Regeringen fremlægger sin plan først i næste uge og indleder derefter forhandlinger med Folketingets partier. Socialdemokraterne satser på at komme med i trafikaftalen.

/ritzau/