Landmænd glæder sig over at få lov til at gøde mere

Blå blok fjerner med den nye landbrugspakke en række restriktioner for landbruget, som kvitterer med ros.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Der er stadig mange miljøkrav, der kunne være en hel del mere lempelige, men hos Landbrug & Fødevarer er formand Martin Merrild glad for den nye landbrugs- og fødevarepakke.

- Et stort fremskridt for dansk landbrug, der gør op med mange af de problemer, vi har kæmpet med, siger han til Ritzau.

Det er især blå bloks initiativ om at lade landmændene gøde mere, der vækker glæde.

- Vi har i Danmark været underlagt et meget, meget restriktivt gødningsregelsæt, som jo er helt enestående i verden.

- Vi har tvunget landmændene til at gøde 20 procent mindre end det, afgrøderne har brug for. Det har haft stor betydning for udbyttets størrelse og afgrødernes kvalitet, siger Martin Merrild.

Ændringen i gødningsreglerne er samtidig et af de initiativer, der møder størst kritik hos rød blok og Danmarks Naturfredningsforening. Mere gødning er mere forurening, lyder det.

Men Martin Merrild minder om, at regeringen ikke fuldstændig afskaffer reguleringen af gødningen.

- Vi vil stadig have en meget restriktiv regulering af vores dyrkning af landbrugsjorden - en meget mere restriktiv regulering end i mange andre lande, siger han og tilføjer, at miljøpåvirkningen vil være "ganske minimal."

Landbrug & Fødevarer er enig med miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) i, at pakken vil skabe vækst og job. 6000 danske arbejdspladser, mere præcist.

Til gengæld beklager organisationen, at aftalen kun er indgået mellem regeringen og resten af blå blok.

- Jeg havde helt klart foretrukket en bred aftale. Vi har et ønske om, at danskerne kan være både trygge ved og stolte over vores landbrug, siger Martin Merrild.

Aftalen har da heller ikke fuldstændig tømt hans ønskeliste til regeringen. Der er stadig mange flere miljøkrav, der kan lempes, påpeger han:

- Danmark overimplementerer EU's vandrammedirektiv. Vi synes også, vi har nogle udfordringer med hensyn til ammoniakdispositioner ude i det åbne land, hvor helt små arealer uden særlig naturværdi kan få en voldsom indflydelse på den enkelte landmand.

/ritzau/