¨

Landmænd får mere støtte til udvikling af vådområder

Mogens Jensen (S), minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling, samt minister for nordisk samarbejde. Foto: Toke Grøndal - TV2 ØST

Fødevareminister Mogens Jensen vil afsætte flere millioner til udvikling af minivådområder på landbrugsjord.

Landmænd og lodsejere har i 2019 vist stor interesse for at anlægge minivådområder på deres jord til gavn for vandmiljøet i både søer, vandløb og hav.

Derfor vil fødevareminister Mogens Jensen (S) afsætte yderligere 60,6 millioner kroner i 2019, så der i alt er 193,1 millioner kroner til indsatsen.

Det betyder, at alle ansøgninger, der opfylder kravene, kan imødekommes. Indtil nu har antallet af ansøgninger betydet, at mange måtte afvises.

Landmændene løfter et vigtigt samfundsansvar med deres minivådområdeindsatser, og jeg vil gerne rose dem for selv at komme på banen

Mogens Jensen (S), fødevareminister

- Vi har stærkt brug for minivådområder, for det er et vigtigt middel til at forbedre vandmiljøet. Derfor er det fantastisk, at der er så mange landmænd, der er klar til at trække i kedeldragterne og yde en ekstra indsats for vores fælles vandmiljø, siger fødevareminister Mogens Jensen i en pressemeddelelse.

I alt har 338 landmænd og lodsejere søgt tilskud til at etablere åbne minivådområder eller minivådområder med filtermatricer i 2019.

43 ton kvælstofudledning

De ekstra projekter, som nu kan imødekommes, ventes at give en merreduktion af kvælstofudledningen på 43 ton om året.

Dermed bliver den samlede reduktion som følge af projektet på cirka 158 ton per år.

- Landmændene løfter et vigtigt samfundsansvar med deres minivådområdeindsatser, og jeg vil gerne rose dem for selv at komme på banen.

- Samtidig kan man som almindelig borger glæde sig over den forskønnende effekt og det rigere dyreliv omkring vandhullerne, som minivådområderrne også bidrager med, tilføjer Mogens Jensen.

Når en landmand eller lodsejer har fået endeligt tilsagn til at anlægge et minivådområde, har vedkommende to år til at gennemføre det færdige projekt.

Omsætter kvælstof fra gødning

Minivådområder skal bestå i mindst ti år, men det kan sagtens have en endnu længere virketid.

Et almindeligt minivådområde består normalt af tre nedgravede vandbassiner, der er fyldt med mikroorganismer, der omsætter kvælstof fra landmændenes gødning.

På den måde fungerer et minivådområde som et rensningsanlæg, der på naturlig vis bidrager til et mere sundt vandmiljø.

Landmænd og lodsejere kan få dækket 100 procent af deres udgifter til at etablere et minivådområde. Pengene kommer primært fra EU's Landdistriktsprogram.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App