¨

Landdistrikter foreslår bonus for at flytte med statslige job

Steffen Damsgaard, der er formand i Landdistrikternes Fællesråd, foreslår at lokke folk, der har fået ny arbejdsplads i forbindelse med de statslige udflytninger, til lokalområderne. Det kan eventuelt gøres med en kontant bonus, mener han. Foto: Landdistrikternes Fællesråd

Der kan gøres mere for, at flere flytter med de udflyttede statslige arbejdspladser, mener Landdistrikternes Fællesråd.

Det kan i sidste ende være nødvendigt med en økonomisk bonus, hvis flere medarbejdere på statens udflyttede arbejdspladser skal have lyst til at flytte bopælen og familien med.

Det siger formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, efter en rundspørge, foretaget af Berlingske, har vist, at en ud af ti pendler til deres udflyttede arbejdsplads.

- I sidste ende, hvis man ikke kan få besat stillingerne, så må man måske se på en økonomisk bonus eller incitament for at flytte med arbejdspladsen, siger han.

Læs også Udflytning af statsjob: Ansatte vil ikke med til Falster

Bonus skal være sidste udvej

En bonus vil kunne imødegå nogle af de ekstra omkostninger, der er forbundet med at flytte, mener han.

- Måske kan man nemmere og hurtigere finde nogle løsninger, så familiehverdagen hænger sammen, hvis ægtefællen ikke har et job fra starten af, siger Steffen Damsgaard.

Han har ikke gjort sig tanker om bonussens størrelse og pointerer også, at en kontant bonus kun skal være en sidste løsning.

Regeringen kan nemlig gøre mere for at få folk til at flytte med, før medarbejdere skal tilbydes en bonus, pointerer han. Det er eksempelvis vigtigt, at medarbejderne oplever lokalmiljøet i forbindelse med udflytningen.

- Staten skal motivere folk til at komme ud og se, hvor de statslige arbejdspladser kommer til at ligge. Og så skal staten selvfølgelig medvirke til, at det er attraktive miljøer, arbejdspladserne flytter til, siger han. 

Læs også Venstre: Ryk endnu flere statslige arbejdspladser til provinsen

Kommuner skal vise, at de er attraktive

Kommunerne, som huser de statslige arbejdspladser, skal også lokke de nye medarbejdere til.

- Det handler om, at kommunen prøver at anvise de attraktive bomuligheder, det gode foreningsliv, børnepasning og skole. Det kan være væsentligt, når man skal træffe et valg, siger han.

Finansministeriet fremlagde i maj en foreløbig opgørelse, der viste, at i alt 80 procent af medarbejderne i de udflyttede styrelser havde sagt deres arbejde op. Siden er stillinger blevet genbesat.

Det var i oktober 2015, regeringen offentliggjorde planen om udflytning af knap 3900 statslige arbejdspladser.

Efterfølgende har regeringen varslet, at den i 2018 vil fremlægge forslag til yderligere udflytning af statslige arbejdspladser.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App