Læs om de nye trafikprojekter i vores landsdel her

I går faldt et trafikforlig på plads - læs her hvad det har af betydning her i regionen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Partierne bag torsdagens trafikforlig har vedtaget nye initiativer på transportområdet for ca. 3,5 milliarder kroner.

Flere af aftalens punkter berører vores område, det samme gør nogle af de punkter, der ikke kom med i aftalen.

Skovvejens sidste etaper fastlagt

Politikerne har vedtaget placeringerne af de sidste to etaper af en motorvej på rute 23, Skovvejen mod Kalundborg. Det betyder en ny motorvej syd om Regstrup og videre mod Kalundborg. Dermed bliver de andre foreslåede ruter forkastet.

Der er ikke fundet nogle penge til udbygningen, kun en afklaring af, hvor de to motorvejsetaper skal være.

Beslutningen betyder, at de borgere, der bor langs alle de foreslåede ruter nu får en afklaring. Dem der bor tæt på de to ruter, politikerne nu har peget på, kan dermed søge om at få deres hus overtaget mod erstatning.

Partierne bag forliget har i alt afsat 80 millioner kroner til at kunne opkøbe ejendomme langs de vedtagne linjeføringer mod Kalundborg og ved et fynsk og et jysk motorvejsprojekt.

 

Hurtigere forbindelse til København

På Ringsted station skal 346 millioner kroner sikre en såkaldt "niveaufri udfletning" af jernbanen. Det betyder, at der skal laves en bro i den vestlige ende af Ringsted station, hvor sporene fra den nye jernbane mod Storebælt føres over sporene mod Næstved.

Det skal være med til at togene kan komme hurtigt igennem Ringsted og dermed få rejsetiden mellem København og Odense ned på en time.

 

Højhastighedstog fra Ringsted til Rødbyhavn

Partierne har fundet en finansiering af en ny Storstrømsbro. Den kommer til at have vejbane, dobbeltsporet jernbane og cykel- og gangsti.

Samtidig har partierne vedtaget, at togene skal kunne køre med 200 km/t over broen. Det samme skal togene kunne køre på strækningen fra Ringsted til Storstrømsbroen og fra Orehoved til Rødbyhavn og Femern Bælt-forbindelsen. Samtidig skal jernbanestrækningen fra Ringsted til Rødbyhavn elektrificeres.

 

Ekstra lange godstransporter ved Slagelse

Vognmænd får fremover lov til at køre med ekstra lange vogntog på rute 22 mellem Kalundborg og Slagelse omfartsvej. De 25 meter lange såkaldte modulvogntog er noget længere end almindelige sættevogntog, og kan dermed transportere mere gods på en gang.

Rute 22 bliver en del af et forsøg med vejnet, hvor ekstra lange lastbilsvogntog kan få lov at køre. De såkaldte modulvogntog er en energi- og omostningseffektiv transportform, lyder det i aftalen.

Tilladelsen til de lange vogntog på rute 22 træder i kraft, når omfartsvejen omkring Slagelse er klar til efteråret.

Desuden bliver rute 21 mellem Holbæk og Odden og Rute 57 mellem Holbæk og Sorø opgraderet for i alt 3, 3 millioner kroner, så disse ruter også kan klare de ekstra lange og tunge modulvogntogr.

Ingen VVM-undersøgelse af motorvej

Nogle af taberne i trafikforliget blev pendlerne på Rønnede-Næstved-strækningen. Både Faxe og Næstveds borgmestre havde håbet, at trafikaftalen ville afsætte 15 millioner kroner til en VVM-undersøgelse, som skulle undersøge forholdene nærmere, men trafikaftalen, som blev fremlagt torsdag, indeholdt ingenting om penge til vejen.

Aftalen er indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.