¨

Kysterne oversvømmes: Venstre vil lade kommuner klare opgaven

Nordhavnen i Vordingborg by i begyndelsen af januar oversvømmet, da stormen Alfrida ramte regionen. Foto: TV ØST

Vandstanden stiger og kysterne oversvømmes. Socialdemokratiet forelår et centralt kystsikringsråd, imens Venstre vil lægge opgaven ud til kommunerne.

Det er den klassiske partikamp om centralisering versus decentralisering, når det kommer til at sikre landets kyster mod oversvømmelse.

Socialdemokratiet foreslår en national handlingsplan, imens Venstre vil lægge opgaverne ud til kommunerne.

- I forbindelse med Finansloven har vi afsat en kystmilliard, hvor vi kontant afsætter mange penge på Finansloven til kystsikring. Det starter med, at vi skal beskytte de steder, hvor behovet er størst, og så er der afsat nogle puljer, som man kan søge forskellige steder i landet, siger Erling Bonnesen, der er Miljø- og fødevareordfører for Venstre.

Kommunerne har selv sagt til os, at de vil på banen, og at de vil være med i de her opgaver

Erling Bonnesen, Miljø- og fødevareordfører for Venstre

Men Socialdemokratiet mener, at regeringen i for høj grad vender det blinde øje til oversvømmelserne, og lader kommunerne hænge på opgaven, meddeler partiet til TV ØST. Derfor vil de nedsætte et kystsikringsråd, der skal prioritere kystsikringsindsatsen på landsplan og vurdere sagligt, hvor der er behov for kystsikring.

Venstre: Kommunerne kan sammen søge midler

Regeringen og Dansk Folkeparti blev som et led i finanslovsforhandlingerne enige om at øge puljen, som kommuner og digelag kan søge til kystbeskyttelsesprojekter. Der er nu afsat en tilskudspulje til diger ved Vadehavet og kommunale helhedsløsninger.

- Rent procesmæssigt er det nu muligt, at den lokale kommune kan sætte sig i spidsen for at få lavet helhedsløsninger, så man får det lavet på de strækninger, hvor der er behov for det, som kan strække sig henover flere kommuner. Man kan lave helhedsløsninger, så man får sikret kommunernes- og borgernes, interesser, så man kan få besluttet, hvad der er den rette løsning forskellige steder, siger Erling Bonnesen fra Venstre.

Derudover har Venstre ifølge miljøordføreren også iværksat, at kommunerne skal kortlægge de udfordringer, der i forhold til oversvømmelse og klimasikring, så partiet kan få et overblik over det.

Socialdemokratiet vil oprette en kystsikringsfond

Men Socialdemokratiet mener, at der er behov for, at staten i højere grad koordinerer og prioriterer indsatsen samt bidrager økonomisk til de store kystbeskyttelsesindsatser, som samfundsøkonomisk giver mening. Derfor foreslår partiet blandt andet at oprette en national kystsikringsfond, der varetager den opgave, meddeler de til TV ØST.

Socialdemokraterne er en postgang for sent ude med det, de snakker om nu, for i Venstre og regeringen har vi allerede rykket på det

Erling Bonnesen, Miljø- og fødevareordfører for Venstre

- Socialdemokraterne er en postgang for sent ude med det, de snakker om nu, for i Venstre og regeringen har vi allerede rykket på det. Ikke kun i ord men i også i handling igennem Finansloven, siger Venstres Miljø- og fødevareordfører Erling Bonnesen.

Men hvad gør Venstre for at hjælpe kommunerne, så de ikke selv står med opgaven?

- Vi hjælper kommunerne meget. Kommunerne har selv sagt til os, at de vil på banen, og at de vil være med i de her opgaver. For de ved, hvor skoen trykker lokalt, og det har de alle gode lokale eksempler på. Det her er ikke for at tørre noget af på kommunerne, det er for at imødekomme kommunernes ønsker om, at de gerne vil på banen, siger Miljø- og fødevareordfører Erling Bonnesen.

Lokal borgmester: - Jeg tror aldrig, der bliver penge nok

For nyligt blev Vordingborg Kommune sammen med Esbjerg, Kolding og Nyborg kommuner udpeget af Kystdirektoratet til nationale risikoområder for oversvømmelser.

Det kan derfor være, at Vordingborg Kommune i fremtiden får brug for at ansøge om at få andel i puljen til kystbeskyttelse til kommunale projekter. Men den pulje er stadig for lille – også selvom den er blevet forøget, mener Mikael Smed (S), borgmester i Vordingborg kommune.

- Jeg tror aldrig, der bliver penge nok i sådan en pulje uanset, hvor mange penge, man putter i. Jeg tror bare, at man landspolitisk hele tiden skal forholde sig til, at der er nogle udfordringer og hele tiden været med til at understøtte de løsninger, der bliver lavet lokalt, siger Mikael Smed (S).

Men til det siger Venstres Venstres Miljø- og Fødevareordfører:

- Jeg kan da godt forstå, at man lokalt gerne vil have andre til at betale så meget som muligt til at betale. Der siger jeg bare som Venstres Miljø- og Fødevareordfører, at det handler om lokalt, hvad den rigtige løsning er rent teknisk, og om det er en opgave, der skal løses af en gang eller flere gange eller lokalt mellem kommune og de berørte lodsejere, siger Erling Bonnesen.

Socialdemokratiet foreslår:

  • En national kystsikringsfond. Kystsikring skal fortsat være kommunernes ansvar i et tæt samarbejde med lodsejerne. Men der er behov for, at staten i højere grad koordinerer og prioriterer indsatsen samt bidrager økonomisk til de store kystbeskyttelsesindsatser, som samfundsøkonomisk giver mening.
     
  • Et kystsikringsråd der skal prioritere kystsikringsindsatsen på landsplan og vurdere sagligt, hvor der er behov for kystsikring – uden den vurdering handler vi i blinde.
     
  • Finansieringsreglerne for klimasikringsprojekter skal ændres. Så det fremover igen bliver muligt for vandselskaberne at finansiere 100 pct. af alle typer klimasikringsprojekter. Kommunerne fik fra 2012 mulighed for at søge om at få projekter 100 pct. finansieret af vandselskaberne – altså over vandregningen. I perioden 2013-2016 blev der, med den finansieringsform,  gennemført 104 projekter. Siden marts 2016 har kommunerne selv skulle stå for 25 pct. af finansieringen, og siden er der ikke søgt om støtte til nye projekter.
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App