¨

Kraftigt stigende udgiftspres i Region Sjælland

Foto: TV ØST

Region Sjælland kan risikere en ubalance i næste års budget på en halv milliard kroner. Det skyldes især stigende udgifter til medicin.

En kraftig stigning i udgifterne til medicin betyder, at Region Sjælland næste år får en ekstraregning på mindst 335 millioner kroner. Det viser en analyse af regionens økonomi.

Derudover er der også en stigning i udgifterne til det, man kalder "vanskeligt styrbare områder", hvilket blandt andet dækker over udgifter til respiratorpatienter og til behandling af patienter uden for regionen. Her skal der findes 130 millioner kroner ekstra i 2016. Det betyder, at sammen med 35 millioner til ekstraudgifter, kommer Region Sjælland til at mangle en halv milliard kroner i 2016, hvis ikke den kommende regering tager højde for de øgede udgifter i forhandlingerne med regionerne om den økonomiske ramme for 2016. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Økonomiforhandlinger med regering

Region Sjælland går nu i gang med at udarbejde en handlingsplan, som skal sikre balance på budgettet. Formandsskabet i Region Sjælland peger på, at især de stigende medicinudgifter bliver et vigtigt tema, når regionerne skal mødes til økonomiforhandlinger med en ny regering. 

- Vi har i den netop overståede valgkamp noteret os, at der blev givet løfter om penge til de stigende medicinudgifter. Her er det vigtigt at sige, at der ikke blot er brug for et tilskud til at klare de massivt stigende udgifter, men at vi i regionerne skal kompenseres fuldt ud for disse ekstraudgifter, mener formandsskabet, hvor Jens Stenbæk sidder som regionsrådsformand. 

Hvis økonomiforhandlingerne skulle ende op med at efterlade Region Sjælland med en stor ekstraregning til medicin, vil det få markante konsekvenser.

- Så kigger vi ind i en meget stor udfordring med besparelser, som ikke kan undgå at påvirke behandlingen af patienterne.

Medicinpriser presser

For et par måneder siden tog priserne på medicin fart. Det vil allerede presse Region Sjælland i 2015, da man allerede i år mangler 160 millioner som konsekvens af de stigende medicinudgifter. Dette bliver dog løst via ansættelsesstop, effektiviseringer og generelt tilbageholdenhed, men det er dog ikke noget vil kunne redde budgettet i 2016. Regionen vil derfor forsøge at indregne i budgetterne, at regionen selv skal hente 280 millioner kroner.

- At skulle hente et beløb i den størrelsesorden kan ikke undgå at øve mærkbar indflydelse på Region Sjællands aktiviteter på sundhedsområdet. Vi må nu afvente, om der er en afklaring med den nye regering i forhold til den økonomiske ramme for 2016, når Regionsrådet skal behandle budgetforslaget i august måned, udtaler formandsskabet i Region Sjælland.

Fakta

Region Sjælland har et årligt budget på cirka 17 milliarder kroner og godt 17.000 ansatte.

Region Sjælland har i 2015 budgetteret med medicinudgifter på knap 1,5 milliarder kroner.

De samlede medicinudgifter i Region Sjælland vil med en stigning på mindst 335 millioner kroner i 2016 således vokse til godt 1,8 milliarder kroner.

Kigger man længere frem, vil merudgifterne til medicin stige endnu mere.

I 2017 forventes merudgifterne i Region Sjælland til medicin at stige med 450 millioner kroner og i 2018 estimeres med en stigning på 600 millioner kroner.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App