Kræftpatienter behandles til tiden i regionen

Der har kun været registreret et enkelt tilfælde i Region Sjælland de seneste to år, hvor tiden er skredet i kræftbehandlingen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

De seneste to år har alle regioner indberettet månedligt til Sundhedsstyrelsen i hvor mange tilfælde, at man ikke kunne overholde tidsfristerne for kræftbehandlingen. Sammenlignet med de andre regioner ligger Region Sjælland klart i spidsen, ifølge Dagens Medicin.

I det ene tilfælde hvor tidsfristen ikke blev overholdt, var der ifølge sygehusdirektøren i Køge og Roskilde tale om en fejlindberetning i november 2013.

- Det var ikke en klinisk fejl, så vi har faktisk ikke haft en eneste patient, der har ventet for længe, siger Ib Steen Mikkelsen, sygehusdirektør for sygehusene i Roskilde og Køge, til Sjællandske.

Ifølge sygehusdirektøren skyldes det, at alle regionens sygehusafdelinger, som modtager kræftpatienter, anvender et IT-hjælpesystem, som sørger for, at der ikke opstår overskridelser.

- Systemet betyder, at alle afdelingsledelser hver morgen får en opdateret liste med navne, cpr-numre, etc., hvor røde, gule og grønne farvebjælker angiver, hvor langt patienten er i forløbet. Rødt er forbudt - så er ventetiden overskredet. Ved 'gule patienter' er der få dage igen. I og med at vi tidligt var opmærksomme på, hvordan vi skulle styre processen, har vi næsten helt undgået overskridelser, siger Ib Steen Mikkelsen til Dagens Medicin.

Kræftens Bekæmpelse roser regionerne for indsatsen.

- Det er vores klare opfattelse, at der heldigvis er kommet langt bedre styr på regionernes overskridelser af de lovbestemte regler. Årsagen er formodentlig, at der både i den daglige drift af sygehusafdelingerne og i regionernes ledelser er kommet mere fokus på området, siger Leif Vestergaard Pedersen, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse.

I forhold til selve behandlingen har der været en lang række kritikpunkter at Region Sjælland, blandt andet for lange udredninger, manglende information og koordinering, og derfor har Kræftens Bekæmpelse siden april 2013 holdt særligt øje med regionen. 

 

Indberettede antal tilfælde de seneste to år, hvor regionerne ikke har overholdt tidsfristerne:

Region Sjælland: 1

Region Nordjylland 19

Region Hovedstaden 24

Region Midtjylland 31

Region Syddanmark 79

 (opdateret 16:30)