Kontant udmelding fra forsker: - Lad forureningen sive ned i grundvandet og rens det bagefter

En forsker fra Aalborg Universitet mener ikke, det giver mening at forsøge at rense alle områder for forurening. I stedet foreslår han at rense drikkevandet bedre.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Lad forureningen sive ned i grundvandet og rens det bagefter.

Sådan lyder det fra Henrik Tækker, der er forsker i vandbehandling ved Aalborg Universitet. 

Det er kontroversielt, det ved Henrik Tækker godt. Men han kan alligevel ikke lade være med at spille en ekstra bold ind i hele spørgsmålet om, hvad vi skal stille op med den forurening, der truer vores grundvand.

- Hvis man siger sådan noget, er der altid nogle, der kommer efter en og siger, du tillader, at vi forurener miljøet, siger han.

quote Hvis man siger sådan noget, er der altid nogle, der kommer efter en og siger, <em>du tillader, at vi forurener miljøet</em>

Henrik Tækker, forsker i vandbehandling ved Aalborg Universitet

Derfor gør han meget ud af at forklare præcist, hvad det er, han mener. Han er helt enig i, at der, hvor forureningen er koncentreret, giver det mening at rense den. Men hvor den er spredt over et stort område, kan der være bedre økonomi i at lade forureningen sive ned i grundvandet og så rense det, inden det bliver sendt ud til forbrugerne.

- Forurening er et komplekst område, siger Henrik Tækker.

- Det kan være en punktkilde, hvor der på et forholdsvis lille areal er en forurening, som trænger ned i grundvandet. Men det kan også være en landmand, der har spredt pesticider ud over et stort område på sin mark. Så kommer forureningen ikke fra et punkt, men fra hele overfladen, og det kan være meget svært at behandle.

Lade det sive og rens bagefter

Og det er netop, når det handler om at et stort område er forurenet, at Henrik Tækker bliver kontroversiel.

- Vi vil jo helst ikke have gift i grundvandet, det tror jeg, vi alle kan blive enige om. Jo mindre vand du skal behandle og jo mere koncentreret forureningen er, jo billigere er det. Der, hvor det begynder at blive dyrt er, når alt skal behandles, siger han.

Og derfor kan det være en god ide at lade det sive ned og så rense vandet efterfølgende?

- Ja, det kan blive konsekvensen. For det kan blive for dyrt at rense alt vandet. Og der kan jo også være steder, vi har overset, hvor der så er pesticider i vandet. Og dem vil vi undgå at få i vores drikkevand, hvis vi renser vandet, inden det kommer ud til forbrugerne, forklarer Henrik Tækker.

Lugt af rådne æg

I øjeblikket er Region Sjælland i gang med forsøg, hvor man forsøger at rense en forurenet grund i Vestenborg på Lolland, som er meget forurenet, efter en landmand har skyllet sprøjter på gårdspladsen. Noget, der var tilladt, da det skete.

quote Og der kan jo også være steder vi har overset, hvor der så er pesticider i vandet. Og dem vil vi undgå at få i vores drikkevand, hvis vi renser vandet inden det kommer ud til forbrugerne

Henrik Tækker, forsker i vandbehandling ved Aalborg Universitet

Forsøget går ud på at suge vandet op fra grunden, inden det når grundvandet og så rense det i et anlæg, hvor det både kommer gennem et kultilter, et sandfilter og til slut en membran, der skal sørge for at fjerne pesticiderne.

- Vi snakker tit om herhjemme, at vi drikker urenset grundvand. Men det passer ikke. Og der er ingen, der vil have lyst til at drikke urenset grundvand, for det lugter af rådne æg, og det smager af metal. Vi behandler vandet i dag. Lugten fjerner vi ved at blæse luft igennem, og vi fjerner metalsmagen ved at sende det igennem sandfiltrering, siger Henrik Tækker.

Behøver ikke være dyrt

Og fordi vi i forvejen behandler vandet, inden det kommer ud til forbrugerne, mener Henrik Tækker ikke, der behøver være en kæmpe ekstra udgift forbundet med at rense vandet yderligere.

- Sandfilteret er ikke tilstrækkeligt god filtrering til, at det kan stoppe pesticider. Man kunne jo vælge at sige, at vi laver en finere filtrering, så vi ikke kun fjerner metalsmagen, men også filtrerer så fint, at vi er sikre på, at vi også fjerner pesticiderne fra vandet, siger Henrik Tækker og fortsætter:

- Det kan godt give mening i forhold til drikkevandsbehandling at implementere nogle af de her teknikker, som kan fjerne pesticider, for de pesticiderne er der allerede. Nogle gange er vi bare ikke klar over, at de er der. Hvis vi implementerer den her membranfiltrering, som de tester (i Vestenborg, red.) til at oprense forureningen med, så vil vi kunne fjerne de pesticider, der er i vandet, som vi måske slet ikke har opdaget, forklarer Henrik Tækker.