¨

Kommuner mistænkes for snyd

Foto: TV ØST

Flere Kommuner - heriblandt Næstved og Lolland - mistænkes for at snyde med offentlig statsstøtte til kurser.

Hvordan kan det gå til, at en tysker bliver ansat af en kommune og straks derefter bliver bevilget orlov for så at komme på et AMU-kursus på den danske stats regning?

Hvordan kan et privat firma påstå, at det underviser kursister i otte timer om dagen, når undervisningen kun varer 30 minutter, og kursisterne skal arbejde for firmaet resten af tiden?

Og hvordan kan der blive bevilget offentlige kroner til en virksomheds såkaldte teambuilding-kursus, når det i virkeligheden viser sig at være en firmaskovtur med statsstøtte?

Det skal nu undersøges - og stoppes - ved hjælp af en kulegravning af hele AMU-området, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

Undervisningsminister Troels Lund Poulsen (V) vil have undersøgelsen af arbejdsmarkedsundervisningssektoren gjort færdig inden sommerferien, især fordi der er opstået mistanke om, at otte danske kommuner er involveret i decideret svindel med statens penge.

Mandag morgen modtager to af kommunerne - Næstved og Lolland - breve fra Undervisningsministeriet med krav om en forklaring på noget, som ministerens embedsmænd mener kan være systematisk snyd med skatteborgernes penge. Mistanken kommer på baggrund af følgende forløb:

Kommunen ansætter en tysk statsborger, der har adresse i Tyskland, som social- og sundhedsassistent i tre en halv måned.

Men ikke så snart har kommunen ansat vedkommende, før kommunen giver tyskeren orlov fra stillingen. I stedet for at arbejde skal tyskeren gå på et AMU-kursus i kommunen og lære dansk

Det koster ikke kommunen en krone, for staten betaler for tyskerens undervisning og for en såkaldt løntabsgodtgørelse, som hans arbejdsgiver eller han selv har ret til - typisk et beløb på 6.772 kr. om ugen.

For kommunen er det en fin fidus. Den får givet en mulig social- og sundhedsassistent et gratis danskkursus, uden at det koster kommunen noget.

Men det er ulovligt. For hvis man vil på et AMU-kursus, skal man opfylde ét af to krav: Enten skal man have bopæl i Danmark, eller også skal man have et job. Tyskeren har ingen af delene. Men kommunen omgås loven ved at give ham et job, som så blot er fiktivt, mener ministeriet.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App