¨

Kommuner fejler i 4 ud af 5 sager om udsatte børn

Foto: TV ØST

Der er fejl i mere end otte ud af ti sager, når kommuner beslutter at flytte eller hjemsende anbragte børn og unge.

Det viser en undersøgelse fra Ankestyrelsen, der er statens øverste vagthund i sociale sager. Undersøgelsen fastslår, at hele 83 procent af de undersøgte sager er »ikke i overensstemmelse med lovgivningen«.  skriver Politiken torsdag.

Det er blandt andet Lolland der ikke opfylder lovens krav.

Socialminister Karen Hækkerup (S) er oprørt over resultatet, som hun torsdag skal drøfte med formand for Kommunernes landsforening (KL) Jan Trøjborg (S).

»Det er så trist. Undersøgelsen viser, at der stort set ikke er nogen sager, hvor loven bliver overholdt«, siger ministeren til Politiken.

Ankestyrelsens 56 sider lange rapport handler om børn og unge i aldersgruppen 12-17 år. Den bygger på dokumenterede oplysninger i 81 sager og derudover en mere grundig analyse af 26 udvalgte sager, som styrelsens såkaldte børnesagkyndige konsulenter er dykket ned i.

Især slår undersøgelsen ned på, at lovreglen om, at der altid skal gennemføres en børnesamtale, alt for sjældent overholdes. I 65 procent af afgørelserne har der slet ikke fundet en børnesamtale sted, skriver Politiken.

Derudover halter det gevaldigt med at revidere den enkeltes handleplaner, når der træffes afgørelse. Og for nogle er der slet ikke lavet en handlingsplan.

I den mere dybdegående undersøgelse af 26 sager, når Ankestyrelsen frem til, at flytningen af den enkelte unge »i lidt over halvdelen af de udvalgte sager ikke var hensigtsmæssig i forhold til den unges behov«. Også det er ministeren mildest talt utilfreds med.

»Det er for mig at se ualmindelig kritisabelt, at der ikke er fagligt belæg for at hjemtage de her 12-17-årige i 50 pct. af de sager, hvor de har dykket ned i det«, siger Karen Hækkerup til Politiken.

 Ifølge Ankestyrelsens seneste statistik var der i fjor 12.565 anbragte børn og unge i Danmark, hvoraf aldersgruppen 12-17 år udgør 65 pct. Med de 81 sager er der altså tale om en stikprøveundersøgelse, men Karen Hækkerup har »ingen grund til at tro«, at tallene ikke er repræsentative.

 KL-formand Jan Trøjborg mener imidlertid, at konklusionen om, at lovgivningen ikke overholdes i 83 procent af sagerne giver et »absurd billede« af virkeligheden. Han hæfter sig over for Politiken ved, at Ankestyrelsen ikke har fundet anledning til at tage sagen op af egen drift i de behandlede sager og mener derfor, at der i mange af sagerne er tale om procedurefejl. Men han er ikke tilfreds med det samlede billede.

»Jeg har skrevet et ret krast brev ud til kommunerne om, at vi skal sørge for, at det er i orden. Det kan ikke nytte noget, at formkravene, uanset hvor formalistiske de synes at være, ikke bliver opfyldt. Og jeg erkender blankt, at det ikke er godt nok«, siger Jan Trøjborg til Politiken.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App