¨

Kommuner famler med at få flygtninge i arbejde

Foto: TV ØST

Der skal mere fokus på at få flygtninge i arbejde. Slagelse er en af de kommuner, der er gode på den front, mens det halter i blandt andet Guldborgsund.

- Flygtninge skal ikke gøres til klienter. Hvis du kommer til Danmark skal du selvfølgelig arbejde.

Sådan lød den klare besked fra statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) i årets nytårstale.

Slagelse får næsten halvdelen i job

Men muligheden for at få et arbejde afhænger i meget høj grad af, hvilken kommune man som nyankommen flygtning i Danmark bliver visiteret til. Der er nemlig kæmpe forskel på, hvor gode kommunerne er til at få nyankomne flygtninge i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse.

Det viser en omfattende undersøgelse, som LG Insight har lavet for Ugebrevet A4.

Mens det i perioden2009-2013 lykkedes for Slagelse Kommune at gøre næsten halvdelen – 45 procent – af de nyankomne flygtninge selvforsørgende et år efter ankomsten til kommunen, så er det i kommuner som Rebild og Guldborgsund kun hver tiende, der kan forsørge sig selv et år efter ankomsten.

Klare fællesnævnere

På landsplan er 23 procent af flygtninge og indvandrere under integrationsloven selvforsørgende et år efter ankomsten, viser undersøgelsen. Og der er klare fællesnævnere mellem de kommuner, der klarer sig bedst, påpeger direktør Lars Larsen fra analysefirmaet LG Insight, som har specialiseret sig i kommunernes integrationsarbejde.

- Der er en klar tendens til, at de kommuner, der ligger godt, sætter intensivt ind fra start med parallelle tilbud – både sprogundervisning, virksomhedstilbud og i forhold til familiens livssituation. Jo mere tværfagligt og jo mere intensivt, man sætter ind, jo hurtigere får man tilsyneladende flygtninge i arbejde, siger Lars Larsen til Ugebrevet A4.

Her er de kommuner, der er bedst til at gøre flygtninge selvforsørgende:

Top 10: Kommuner, hvor flest flygtninge/indvandrere var selvforsørgende efter et år under integrationsloven i perioden 2009-13. Andel i procent.

 • København* 56.00
 • Høje-Taastrup* 53.00
 • Slagelse 45.00
 • Greve 31.00
 • Lyngby-Taarbæk 30.00
 • Rudersdal 29.00
 • Vejle 29.00
 • Holbæk 28.00
 • Aalborg* 27.00
 • Roskilde 27.00
 • Hele landet 23.00

Note: København, Høje-Taastrup og Aalborg var i den undersøgte periode nul-kvote kommuner. Det betyder, at de ikke har modtaget kvoteflygtninge. De flygtninge/indvandrere, der i tabellen er registreret i København, Høje-Taastrup og Aalborg, er flyttet til, fordi de er kommet i job eller uddannelse her, hvorefter kommunen har overtaget opgaven med at integrere dem. 30 kommuner er ikke med i opgørelsen, fordi de har haft færre 100 forløb i perioden. Kilde: LG Insight.

De er dårligst til at gøre flygtninge selvforsørgende

Bund 10: Kommuner, hvor færrest flygtninge/indvandrere var selvforsørgende efter et år under integrationsloven i perioden 2009-13. Andel i procent.

 • Guldborgsund 9.00
 • Rebild 10.00
 • Randers 10.00
 • Haderslev 11.00
 • Syddjurs 11.00
 • Norddjurs 12.00
 • Hedensted 12.00
 • Middelfart 12.00
 • Favrskov 12.00
 • Sønderborg 12.00
 • Hele landet 23.00

Kilde: LG Insight 30 kommuner er ikke med i opgørelsen, fordi de har haft færre 100 forløb i perioden.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App