Køge fører i kampen om supersygehus

Det bedste sted at lægge et supersygehus her i regionen er i Køge. Det anbefaler konsulentrapport, som mandag er forelagt for regionspolitikerne

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Køge bør blive stedet for regionens kommende supersygehus.

Anbefalingen kommer i en ny rapport til regionspolitikerne, som bliver offentliggjort senere mandag, oplyser en kilde fra forretningsudvalget i Region Sjælland til TV2 Øst.

Køge er valgt af analyseinstituttet fordi det  her vil være  let tilgængelig for patienter samtidig med at placeringen nær hovedstadsområdet vil gøre det lettere at rekruttere højt kvalificeret personale.

Konsulenterne peger også på muligheden for  et helt nybygget sygehus i Ringsted. Et sygehus i Ringsted vil nemlig geografisk set ligge meget centralt i regionen

Den nye analyse beskriver størrelsen og placeringen af et nyt hovedsygehus, og den skal politikerne nu læse nøjere igennem.

- Jeg synes, at det er vigtigt, at vi satser på at finde en løsning, der rækker 20 år frem i tiden. Derfor vil vi satse på, at et nyt sygehus bliver på ca. 900 senge, det vil betyde, at vi kan samle alle specialer og yde patienterne den bedste service, siger regionsrådsmedlem Jens Stenbæk, Venstre

Regionsrådsmedlem Christian Wedell-Neergaard (Kons) peger på, at et nyt sygehus skal være på 250.000 m2, hvilket betyder, at nybyggeriet vil være dominerende uanset om det nye hovedsygehus ligger i tilknytning til et bestående eller på bar mark.

- Analysen vedrørende byggeriet viser, at et nyt sygehus på bar mark eller en udbygning af sygehuset i Køge vil være det optimale, siger han.

Det radikale regionsrådsmedlem Knud Munksgaard mener, at det afgørende er at have fire akutsygehuse geografisk spredt fordelt i regionen

 

 

 

 

Fakta: Hvad viser analyserne?

To analyser, der er udarbejdet af to eksterne konsulentfirmaer, giver et indblik i en række fordele og ulemper ved at placere Region Sjællands kommende hovedsygehus det ene eller det andet sted i regionen

Den ene analyse ser på de økonomiske konsekvenser ved enten at opføre et helt nyt hovedsygehus med akutfunktioner eller ved at etablere et hovedsygehus i tilknytning til et af regionens nuværende sygehuse.

Den anden analyse ser på de transportmæssige fordele og ulemper for blandt andet patienter, pårørende og personale ved forskellige geografiske placeringer.

Tilgængelighed for befolkningen i Region Sjælland:

Ved transport i bil er der størst tilgængelighed til Køge og Ringsted. For begge sygehuse er der et gennemsnitligt tidsforbrug på 39 minutter.

Ved offentlig transport er Roskilde bedst tilgængeligt med et gennemsnitligt tidsforbrug på 1 time og 16 minutter. Øvrige sygehuse ligger i ”tidsbåndet” 1 time og 21 minutter 1 time 41 minutter.

Ved transport i bil viser beregningerne:
• inden for 15 minutter vil flest borgere kunne nå frem til Køge (12 %) og Roskilde (10%),
• inden for 30 minutter vil flest borgere kunne nå frem til Ringsted (40 %) og Køge (36 %)
• inden for 60 minutter vil flest borgere kunne nå frem til Køge (84 %) og Ringsted (83%).

Ved udrykningskørsel viser beregningerne:
• inden for 15 minutter vil flest patienter kunne nå frem til Køge (16%) og Roskilde (14%)
• inden for 30 minutter vil flest patienter kunne nå frem til Ringsted (57%) og Køge (49%).
• inden for 60 minutter vil flest patienter kunne nå frem til Køge (93%) og Ringsted (91%).

Tilgængelighed for personalet i Region Sjælland:
Ved transport i bil er der størst tilgængelighed til Køge og Ringsted. For begge sygehuse er der et gennemsnitligt tidsforbrug på 38 minutter. Lægegruppen adskiller sig fra de øvrige personalegrupper, idet Køge og Roskilde er bedst tilgængeligt for denne personalegruppe.

Ved offentlig transport er Roskilde bedst tilgængeligt med et gennemsnitligt tidsforbrug på 1 time og 11 minutter. Øvrige sygehuse ligger i ”tidsbåndet” 1 time og 16 minutter 1 time 36 minutter.

Tilgængelighed uafhængigt af eksisterende struktur.

Cowi har undersøgt, hvor tilgængeligheden er størst i forhold til afstand (km) og tid, uafhængig af eksisterende sygehuse. Målt i km. er det omkring Ringsted. I forhold til tid er det omkring Køge og Ringsted.

Hovedsygehuset:

I analysen er lagt til grund, at alle kliniske specialer vil være til stede på hovedsygehuset. Med denne forudsætning er det lagt til grund, at hovedsygehuset vil rumme cirka 900 senge, og fylde cirka 245.000 m2. Sygehuset vil skulle varetage alle specialiserede funktioner, og skal derudover fungere som akutsygehus for cirka 30% af befolkningen i Region Sjælland.

Ud fra en byggeteknisk vurdering viser den foretagne evaluering, at Slagelse og Køge er de mest velegnede at bygge videre på af de eksisterende sygehuse i Region Sjælland.

Uanset om hovedsygehuset etableres ved udbygning af eksisterende sygehuse eller ved at bygge på ”bar mark”, er der tale om så stort et byggeri, at minimum 75% af sygehuset vil være helt nybygget.

Den samlede anlægsøkonomi ved udbygge Slagelse vurderes til 6,9 milliarder kroner. En udbygning af Køge vurderes at ville koste cirka 6,4 milliarder kroner. Byggeri af et helt nyt sygehus på ”bar mark” vurderes at ville koste cirka 7,5 milliarder kroner inklusiv anskaffelse af grund.

Driftsudgifterne ved et ”bar mark-sygehus” i sammenligning med et eksisterende sygehus vurderes årligt vil være cirka 50 millioner kroner lavere.

Kilder: Region Sjælland

 

Se rapporterne:

1. Samlet rapport v/ Region Sjælland:
Grundlag for hovedsygehus i Region Sjælland

2. Analyse v/ CuraVita:
Nyt hovedsygehus – en vurdering af lokaliseringsmuligheder ved 5 sygehuse i Region Sjælland

3. Analyse v/ Cowi:
Hovedsygehus – analyse af tilgængelighed