Køge får supersygehuset

Det blev som ventet Køge, der får regionens såkaldte supersygehus. Det har politikerne vedtaget i Region Sjælland

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Den vedtagne sygehusplan:

Supersygehuset:

Supersygehuset i Køge vil få alle specialer. Det vil også få en avanceret skadestue til alvorligt syge og tilskadekomne, ligesom man her vil samle  særlig forskning og uddannelse.

Tre akutsygehuse:

Den vedtagne sygehusplan indebærer endvidere, at der skal være tre mindre akutsygehuse  i henholdsvis Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Akutsygehusene får  specialer som for eksempel kirurgi og en almindelig skadestue.

To nærsygehuse:

Næstved og Roskilde bliver taberne. Regionens to største byer må nemlig i stedet for de nuværende store sygehuse nøjes med små nærsygehuse, der  kun skal lave planlagte operationer og opfølgende behandling til kronisk syge, der lider af for eksempel diabetes, rygerlunger eller forhøjet blodtryk

Sundhedscentre:

De nuværende små sygehuse i Kalundborg, Ringsted, Fakse og Nakskov lukker og bliver erstattet af sundhedscentre.

Politikerne i Region Sjælland har tirsdag aften vedtaget regionens nye sygehusplan. Køge får som ventet det nye supersygehus.  Det betyder, at Køge Sygehus skal udbygges for over 8 milliarder kroner.

Sygehusstrukturen blev vedtaget med 27 stemmer for, 12 imod mens  eet medlem var fraværende og eet medlem hverken stemte for eller imod.

Vedtagelsen kom efter en mere end tre en halv time lang debat og inden vedtagelsen  havde flertal i regionsrådet nedstemt forslag om en placering af supersygehuset i henholdsvis Ringsted, Roskilde og Næstved, ligesom regionsrådet nedstemte tre ændringsforslag.

Afstemningen var i øvrigt kendetegnet ved, at stort set alle partigrupper var internt uenige. Men i rådets to største partigrupper - den socialdemokratiske og i Venstre-gruppen - var der et flertal for at pege på Køge. Også Dansk Folkepartis tre medlemmer stemte på Køge-modellen.

Næstved-modellen fik opbakning fra 11 medlemmer, hvoraf de seks var fra SF's gruppe.

Den socialdemokratiske ordfører Nicolai Nicolaisen lagde blandt andet vægt på, at sygehusplaceringen i Køge skaber bedre muligheder for at tiltrække personale.

Jens Stenbæk, formand for Venstres gruppe, sagde, at Køge-modellen var bedst, når det gjaldt nærhed, fordi modellen indebærer, at de tre akutsygehuse får en optimal placering i forhold til de akutte patienter.

Et af de gennemgående argumenter for at vælge Køge-modellen var, at den er billigst. I Køge er mulighederne for at udnytte eksisterende bygninger bedre end ved de andre modeller.

Debatten om regionens sygehusstruktur har være meget ophedet siden Sundhedsstyrelsen forkastede den sygehusplan, som regionsrådet vedtog i enighed i 2007. Regionen fik pålagt at lave en ny plan, som i langt højere grad samlede sygehus-specialerne.

Modstanderne af Køge-modellen gav sig ikke uden kamp. Debatten trak ud i mere end tre timer, før man var klar til en afstemning. Et gennemgående argument fra modstanderne gik på, at Køge ligger alt for tæt på København og alt for langt væk fra Lolland og Falster.

- Et hovedsygehus i Køge vil øge uligheden i regionen både økonomisk og sundhedsmæssigt, sagde Kate Sørensen (S).

Løsgængeren Michael Rex, som for nylig forlod Dansk Folkeparti netop på grund af sygehussagen, sagde, at der ikke er noget i befolkningsprognoserne, der begrunder Køge-løsningen.

- Ifølge Danmarks Statistik vil der om 10 år være 10.000 flere borgere i Næstved, mens tallet vil være uændret i Køge.

Jette Leth Buhl (SF) angreb påstanden om, at det er nemmere at få læger til at arbejde i Køge.

- Der har aldrig været problemer med at rekruttere læger til Næstved, sagde hun.