¨

KL: Ny planlov giver og tager råderum

Foto: TV ØST

Regeringens nye planlov er både god og dårlig. Den giver mere, men også mindre selvbestemmelse til kommunerne.

Kommunernes Landsforening (KL) er positive over, at regeringen vil give alle kommuner mulighed for at tillade mere erhverv og bebyggelse i landdistrikter med en ændring af planloven.

Men samtidig vil regeringen mindske kommunernes mulighed for at opføre større detailhandelsbutikker, og den indskrænkning af kommunernes selvbestemmelse er KL ikke glade for.

I 2010 udpegede VK-regeringen 29 kommuner, der fik særlig rettigheder med en såkaldt udkantspakke. Det er den udkantspakke, SRSF-regeringen nu ruller tilbage med et udspillet "Nye muligheder i landdistrikterne".

Der er flere elementer i udspillet, og de positive er ifølge formand for KL's Teknik- og Miljøudvalg, Martin Damm, dem, der overordnet giver kommunerne mere selvbestemmelse.

- Regeringen skal have ros for, at kommunerne får selvbestemmelsen tilbage i forhold til, om man vil give tilladelse til byggeri i landzoner. Det giver bedre mulighed for strategisk planlægning og for at prioritere udvikling bestemte steder, siger han.

- I KL har vi hele tiden været skeptiske over for, at man ved den seneste planlovsændring lavede særregler for 29 kommuner, og at man pålagde disse kommuner at sige ja til boliger og erhverv i stedet for at lade den enkelte kommune træffe sin egen afgørelse, fortsætter han.

Martin Damm hilser det derfor velkomment, at alle kommunerne nu får ens regler, og at alle 98 kommuner på flere punkter får bedre mulighed for at skabe vækst og udvikling.

Kommunerne får blandt andet friere adgang til at opføre nye boliger i udkanten af landsbyer og til at udnytte overflødiggjorte bygninger til erhverv og helårsboliger.

Begejstringen er dog knap så stor, når det kommer til regeringens plan om at forbyde butikker på over 2000 kvadratmeter i mindre og mellemstore byer.

- Folketinget burde ikke se det som sin opgave at bestemme over, hvilket butiksliv vi ønsker ude i de enkelte kommuner. Regeringens forslag er på dette område udtryk for en centralistisk tankegang og en manglende tiltro til, at vi, der sidder med ansvaret lokalt, selv er i stand til at træffe fornuftige beslutninger, siger Martin Damm.

- Det harmonerer meget dårligt med regeringens erklærede ønske om at sikre afbureaukratisering og sikre større lokalpolitisk råderum, tilføjer han.

Torsdag fremlagde miljøminister Ida Auken (SF) sammen med ministeren for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen (S), planlovsændringen, der både skal give vækst og liv i landdistrikterne og samtidig beskytte kyststrækninger mod nyt byggeri.

/ritzau/

02:49 Luk video

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App