Kalundborg: Et gennembrud for rute 23

Det store trafikforlig mellem alle Folketingets partier, minus Enhedslisten, sikrer nu i første omgang en udbygning af Skovvejen. Resultat bliver modtaget med stor glæde af Kalundborgs borgmester Kaj Buch Jensen (A).

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

- Det var et meget positivt udfald af forhandlingerne. Vi har kæmpet i årevis for at få bedre trafikforbindelser mellem Kalundborg og Holbæk, og det her er et gennembrud. Der er nu taget hul på en udbygning af Rute 23, og næste mål er at få etableret motorvej på de 13 kilometer mellem Kalundborg og Bjergsted, siger Kaj Buch Jensen.

Kaj Buch Jensen retter i forbindelse med forliget et stor tak til erhvervslivet i Kalundborg Kommune, som efter hans opfattelse har ydet en uvurderlig indsats i arbejdet for at få udbygget Rute 23.

- En ting er, at det i kommunalbestyrelsen lykkedes at etablere et tæt samarbejde om Rute 23 på tværs af alle partiskel. En anden væsentlig faktor er det enestående samarbejde og den kontante opbakning, vi har fået fra erhvervslivet i kommunen. For fjorten dage siden var vi en lille bemærkning på side 30 i regeringens trafikplan. Nu er behovet for motorvejen erkendt og der er afsat penge. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det netop er den fælles indsats, der har sikret os det gode resultat, siger Kaj Buch Jensen.

I planen anerkendes behovet for en motorvej til Kalundborg for at sikre erhvervsudviklingen. I første fase er der afsat 200 mio. kr. til at fjerne de eksisterende rundkørsler og etablere overkørsler i stedet. Desuden skal der iværksættes en VVM undersøgelse og vedtages en anlægslov for tre kilometer motorvej ved Regstrup. Endelig skal der iværksættes en VVM-undersøgelse for hele strækningen som motorvej.