Iltsvindet er svundet kraftigt i år

Sensommeren kraftige blæst har afbødet iltsvind i de indre farvande. Ingen af regionens farvande lider af iltsvind.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Iltsvindet i de indre farvande er lige nu markant mindre omfattende i år end i 2009. Det fremgår af den årlige iltsvindsrapport fra Danmarks Miljøundersøgelser.

Det kunne ellers været alvorligt over alt. Først skabte den lange og kolde vinter med tilfrosne havområder på forhånd et iltunderskud på havbunden. Så blæste det svagere end normalt i hele den første halvdel af 2010, så der blev tilført mindre ilt end ellers.

Der er også udvasket flere næringsstoffer fra markerne til kysterne end normalt, ligesom en varm sommer har fyret op under iltforbruget i vandet.

Men alt det modvirkede sensommerens kraftige blæsevejr i en grad, så ikke engang Limfjorden rigtigt lider nød, som den plejer.

Der er dog pletter hist og her af moderat iltsvind - mest i Øresund, Storebælt og Kattegat. Moderat iltsvind jager fiskene væk. Kraftigt iltsvind tager efterhånden livet af de bunddyr, som fiskene lever af. Og når giftige svovlbrinter bliver frigivet, kan der gå op til flere år, før et normalt havliv genopstår.