¨

Ikke nok akutjobs

Foto: TV ØST

9 ud af 10 kan ikke komme ud i akutjob. Derfor står de med store problemer, når de mister deres dagpenge i januar. Det viser en rundspørge fra HK.

Akutjobordningen virker ikke godt nok, mener HK på baggrund af tallene.

Bekymrende nytår
Ikke alle HK-medlemmer kan se frem til et godt nytår. I hvert fald ikke på jobfronten. 9 ud af 10 af de ledige HK-medlemmer, som risikerer at miste dagpengeretten i løbet af januar, har ikke fundet arbejde endnu. Akutjob har kun de færreste fået.

Det viser en rundspørge, som HK har foretaget blandt de godt 700 medlemmer, der risikerer at miste dagpengene i januar.

I oktober aftalte regeringen med de private og offentlige arbejdsgivere at oprette 12.500 akutjob. For at motivere arbejdsgivere til at oprettet akutjobbene, får de en præmie på op til 25.000 kroner pr. akutjob, de besætter med en ledig.

Desværre har ordningen indtil videre ikke været nogen succes, hvis man skal tro HK's rundspørge.

Dårlig jobjagt
Rundspørgen viser, at tre ud af fire har søgt på et eller flere akutjob. Hver femte, som har søgt et akutjob, har været til samtale om jobbet. Men kun 9 procent er efterfølgende blevet ansat i jobbet. Jobjagten ser ikke ud til at lykkes for dem indenfor den nye korte dagpengeperiode, og så bliver der lukket for dagpengene.

Af de 176 ledige HK'ere som har besvaret spørgeskemaet fra HK er ni kommet i akutjob, mens seks selv har fundet ordinært arbejde. Resten står til at miste dagpengeretten i løbet af januar måned.

Kun syv i akutjob
HK's næstformand Mette Kindberg glæder sig på vegne af de få, som det er lykkedes at komme i job. Men ellers giver rundspørgen hende ikke meget at glæde sig over:

- Her taler vi ikke meninger eller tro, men kendsgerninger. Og de er klare: Der er ikke job til de ledige, som står til at miste dagpengene. Og regeringens akutjobordning virker ikke godt nok. Den er blevet testet i praksis og har bevist sin utilstrækkelighed. Det er glædeligt, at nogle få redder sig selv på stregen. Tilbage står de rigtig mange for hvem, jobmarkedet er et lukket land, siger Mette Kindberg næstformand i HK, der også retter kritik mod især de private arbejdsgivere.

- De private arbejdsgivere, som var medunderskrivere på aftalen om akutjob, har slet ikke levet op til deres del af aftalen. De er ikke sene til at kræve skattelettelser her og bedre forhold for erhvervslivet dér, men hvor er de, når det gælder? Hvor er den hjælpende hånd til de ledige, spørger Mette Kindberg.

Spørgeskemaet blev før jul sendt ud den 23. december til 697 ledige HK medlemmer, der alle risikerer til at miste dagpengeretten i løbet af januar. 176 - svarende til 25 procent - besvarede spørgeskemaet.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App