¨

Hvor føler du dig utryg som cyklist? Her kan du se, hvor slemt det ser ud ved dig

04:26

Smalle veje, dårligt udsyn og alt for høj fart. Sådan bliver nogle af vejene her i regionen beskrevet - set fra cyklisternes vinkel. Cyklistforbundet opfordrer i en ny kampagne befolkningen til at melde veje ind, det er utrygt at cykle på. Og det har mange her i regionen gjort. Video: Line Strand - TV ØST

Arkivfoto. Foto: TV ØST

1 af 2

Over 1.000 har allerede udpeget områder, hvor de føler sig utrygge og udsatte som cyklister. Du kan også indberette særlige strækninger.

Ingen belysning på cykelstien, store huller i vejen og lange landeveje uden cykelstier med biler susende forbi med 90 til 100 kilometer i timen.

Det er virkeligheden og hverdagen for mange af landets cyklister.

Derfor opfordrer Cyklistforbundet i en ny kampagne landets cyklister til at indberette strækninger, hvor de føler sig utrygge.

Vi ved, der er rigtig mange steder, hvor det her ikke er i orden

Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet

- Vi har lavet kampagnen for at komme med konkrete opfordringer til politikerne både i Folketinget men også i høj grad ude i kommunalbestyrelsen til at huske at sætte fokus på cyklisters tryghed og huske, at det kræver ordentlige cykelstier, lys ved cykelstierne, vedligeholdelse af cykelstierne, gode oversigtsforhold ved vejkryds og så videre, siger Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet.

- Vi ved, der er rigtig mange steder, hvor det her ikke er i orden. Men ved Danmarkskortet får vi et meget håndgribeligt bevis, hvor vi kan sige til politikerne: prøv at se her, så mange steder rundt omkring i Danmark er der cyklister, der har utrygge oplevelser, tilføjer han.

De seneste tal på området viser desuden, at fodgængere og cyklister i 2017 var impliceret i 30 dødsulykker i byzone og i 16 ulykker i landzone. 18 ulykker i byzone havde en impliceret cyklist.

Ingen cykelsti og mange skolebørn

På det interaktive Danmarkskort kan man blandt andet læse, hvordan der ifølge en cyklist ikke er nogen cykelsti ved Bildsø nordvest for Slagelse, selvom der kører biler i høj fart forbi områdets skolebørn.

Meget utrygt at cykle her og flere ulykker igennem årene

Cyklist om Præstø Landevej mellem Næstved og Præstø

En anden udpeger Præstø Landevej som en farlig strækning for cyklister:

- Præstø Landevej mellem Næstved og Præstø mangler en cykelsti på det meste af strækningen. Meget utrygt at cykle her og flere ulykker igennem årene.

Artiklen fortsætter under kortet.

Længere nordpå udpeger en tredje Slagelsevej ved Kalundborg Lyng som en slidt cykelvej.

- Huller, store dæksler - hvis man køber en liter fløde og cykler på Slagelsevej, så har du en god flødeskum på ganske kort tid, skriver personen.

Håber på 200 millioner om året til cyklisterne

Klaus Bondam håber med de mange udpegede steder, at folketingspolitikerne indser alvoren og afsætter midler til området.

- Hvis man vil agere positivt ude i kommunerne, kan man tage ud og kigge på de steder for at se, om der er noget om snakken – og det er jeg ret overbevist om, at der er de fleste steder. Folketinget kan også få syn for sagn og se, at det ikke kun cyklister i København, Odense og Aarhus, men det er over hele landet, der er udfordringer, siger Klaus Bondam.

Vi vil selvfølgelig lægger pres på, så beløbet kan blive omkring 200 millioner kroner om året

Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet

Folketinget skal – afhængigt af det kommende folketingsvalg – diskutere en ny transportaftale, som skal gælde for 2021 og fremefter. Derfor er det vigtigt for Cyklistforbundet at få en stor national cykelpulje ind i aftalen og dermed få afsat midler til at skabe mere sikre forhold for cyklister i Danmark.

- Vi vil selvfølgelig lægger pres på, så beløbet kan blive omkring 200 millioner kroner om året, fordi det ved, at efterspørgslen er til ude i kommunerne. Idéen ved puljen er, at kommunerne kan søge pengene, og så giver staten 40 procent tilskud, siger Klaus Bondam.

Artiklen fortsætter under billedet.

Kalundborg Kommune vedtog forleden at etablere en cykelsti på Røsnæsvej for at sikre bedre forhold for cyklisterne. Foto: Line Strand - TV ØST

Det er en kommunal opgave at etablere og vedligeholde cykelstierne, og det kan være en stor udfordring for kommunalpolitikerne, erkender Klaus Bondam.

- I Odsherred Kommune, hvor jeg selv bor, er der bare rigtig, rigtig mange udfordringer, og hvis man sidder og skal vælge mellem flere varme hænder til et plejehjem eller en cykelsti, så ved jeg godt, hvor man ofte ender – nemlig med de varme hænder, og det forstår jeg godt. Derfor er der også en ret bred opbakning blandt kommunerne til sådan en pengepulje, siger Klaus Bondam.

Indtil videre har over 1.000 meldt ind med steder, hvor de føler sig udsatte som cyklister. Kampagnen kører ifølge Klaus Bondam frem til den kommende folketingsvalg.

Kalundborg investerer flere millioner kroner i cykelstier

Kalundborg Kommune er en af de kommuner, hvor mange cyklister har markeret stier og strækninger, hvor de føler sig udsatte og utrygge.

Netop langs Røsnæsvej, som flere har udpeget som en farlig strækning, har Kalundborg Kommune forleden vedtaget at etablere en cykelsti for at sikre bedre forhold for cyklisterne.

Vi investerer faktisk rigtig meget i nye cykelstier i kommunen de kommende år

Jakob Beck Jensen (V), formand for teknik- og miljøudvalget i Kalundborg Kommune

- Vi investerer faktisk rigtig meget i nye cykelstier i kommunen de kommende år, og allerede i år går vi i gang med cykelstien til Røsnæs, som kommer til at gå fra Kalundborg og hele vejen ud til Ulstrup ude på Røsnæs. Her skal vi snart til at have et borgermøde med de interesserede borgere, hvorefter vi vælger en linjeføring ud fra det møde, siger Jakob Beck Jensen (V), formand for teknik- og miljøudvalget i Kalundborg Kommune.

Artiklen fortsætter under billedet.

Jakob Beck Jensen (V), formand for teknik- og miljøudvalget i Kalundborg Kommune Foto: Line Strand - TV ØST

- Desuden har vi i budgetterne planlagt at etablere yderligere to cykelstier ud for en prioriteret cykelplan, som vi har i kommunen, og hvor folk har meldt ind med ønsker. Fremadrettet laver vi to cykelstier efter den liste. Så man kan ikke sige, at vi har været foran med cykelstier, men det er noget, som vi i den grad tager fat på de kommende år og allerede i år med store anlægsinvestereringer, så vi kan få lavet nogle sikre cykelveje, siger Jakob Beck Jensen.

Ifølge formanden for teknik- og miljøudvalget ventes kommunen de kommende tre år at investere cirka 35 millioner kroner på området.

- Vi har faktisk fået cirka 5,5 millioner kroner i tilskud til cykelstien til Røsnæs, på den måde har vi i alt 15 millioner kroner til at etablere den cykelsti. Vi har nemlig søgt nogle af de statslige puljer, siger Jakob Beck Jensen.

- Det er rigtig vigtigt især for mange skoleelever at have nogle sikre cykelstier og cykelveje, så man er tryg ved at sende sine børn afsted på cykel. Men der er også et turisme- og motionsperspektiv ved at bruge cykel, så det vil vi gerne prioritere, tilføjer Jakob Beck Jensen.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App