¨

Hver 11. afgang med IC4-tog aflyses

Foto: TV ØST

Selv om IC4- og IC2-togene er i meget begrænset drift, har de store problemer med stabiliteten.

Fredag offentliggøres en ekstern undersøgelse af IC4 og IC2-togenes tilstand, men kigger man på erfaringerne fra skinnerne, får man en idé om togenes problemer. Togene spiller i dag en langt mindre rolle, end de oprindeligt var tiltænkt, og fragter primært passagerer rundt på regionalstrækninger som for eksempel på Nordvestbanen og på strækningen København-Slagelse.

De seneste data fra kørslen viser, at cirka ni procent af de planlagte afgange med IC4 i perioden fra januar til og med september i år er blevet aflyst. Til sammenligning var det kun 0,9 procent af DSB's passagerafgange, der blev aflyst i samme periode.

- Sådan en pålidelighed kan man ikke bruge til noget. Den er helt ude i hampen, konstaterer trafikforsker Per Homann Jespersen, som er lektor ved RUC.

IC 4 aflyses ni gange oftere end tilladt

I den gældende kontrakt mellem DSB og Transportministeriet er det aftalt, at det højst må være en procent af samtlige togafgange, der aflyses. IC4 aflyses ni gange så ofte.

- Jeg havde engang en meget gammel bil, der lå hen ad det niveau, og den skilte jeg mig hurtigt af med. Og man skal som minimum have den samme pålidelighed i togtrafikken, som man har med sin bil, siger forskeren.

Han mener, at IC4 skal ned omkring lovkravet, før det kan spille en permanent rolle i den danske togtrafik.

Forskeren ser dog tegn på, at IC4-togene er blevet forbedret i løbet af 2014, da der er længere mellem togenes nedbrud i anden halvdel af 2014, end der var i første.

- Det viser, at man måske er ved at få løst nogle af problemerne, vurderer Per Homann Jespersen.

Lillebror med større problemer

IC4-togets lillebror, IC2, har endnu større problemer med aflysninger. I årets første ni måneder kom det kun ud at køre på to af tre planlagte afgange.

Togene, der blev leveret til DSB med syv års forsinkelse, har vist sig at rumme en lang række tekniske og konstruktionsmæssige problemer, som har gjort driften særdeles ustabil.

Derfor har DSB bestilt en ekstern vurdering af togenes tilstand og potentiale, som skal danne grundlag for beslutningen om togenes fremtid.

Resultatet præsenteres på et pressemøde fredag klokken 13.30.

/ritzau/

Her kører IC4 og IC2-togene

  • IC4 betjener samtlige afgange mellem Esbjerg og Aarhus, ligesom togene kører mellem Aarhus, Aalborg og Frederikshavn.
  • Toget bruges også som et særligt lyntog, det såkaldte X-lyn, som på hverdage kører nogle få afgange mellem København og Aarhus med få stop undervejs.
  • I Nordjylland kører IC4 på strækningen Aalborg-Frederikshavn og Aalborg Nærbane, som kører mellem Skørping og Lindholm.
  • Det nyeste tiltag er, at IC4 kører på Nordvestbanen mellem København og Kalundborg.
  • Endelig bruges toget som et særligt pendlertog med få stop mellem København og Slagelse.
  • Ved udgangen af oktober var 68 af de 82 IC4 godkendt til passagerdrift. Det er dog kun 21 af disse, der på en gennemsnitlig dag indgår i køreplanen, mens 11 indgår i driftsreserven.
  • IC2 bruges kun i meget begrænset omfang på strækningerne mellem Vejle, Fredericia og Kolding samt mellem Odense og Fredericia.
  • 12 af de i alt 23 IC2-tog er godkendt til passagerkørsel, og på en gennemsnitlig dag indgår fire tog i køreplanen og et enkelt i reserven.

Kilde: DSB

/ritzau/

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App