¨

Hjælp vi mister vores hjem om 3 år

Mange sydsjællandere er stavnsbundne de næste tre år, fordi jernbanesystemet skal udvides i forbindelse med den kommende Femernforbindelse.

Afmagt og frustration præger de fleste af de 128, der har fået at vide at deres ejendomme skal eksproprieres på grund af udvidelsen af jernbanen i forbindelse med den kommende Femernforbindelse. Det oplyser DR Sjælland.

Ikke nok med, at deres hjem jævnes med jorden, så skal de vente mindst 3 år til 2014 på at få at vide, hvad de får for huset og dermed, hvad de så har råd til at købe.

- De burde ekspropriere husene nu, og så kan vi bo til leje. Dermed ved vi også, hvad vi har, når vi skal ud at købe noget andet. I dag er vi stavnsbundne i eget hjem, siger Lis Jacobsen fra Eskildstrup, hun er en af de berørte beboere.

Iben Marcus-Møller, der er projektleder understreger, at det er et politisk spørgsmål.
- Det drejer sig jo om penge, da vi så skal købe og eje husene 3 år før, vi skal i gang, siger hun til DR Sjælland.

I øjeblikket er det muligt at få eksproprieret sit hus allerede i dag, hvis der er tale om skilsmisse, dødsfald eller nyt arbejde langt væk.

Det var hverken moralsk eller etisk i orden, den måde BaneDanmark fortalte, at ejendommene skal eksproprieres . Det mener de berørte beboere.

De fik alle indkaldelse til et lukket møde, om udvidelsen af jernbanen i forbindelse med Femernbyggeriet, men ordet ekspropriation blev ikke nævnt.

Ingen af de borgere, DR Sjælland har talt med, forstod, at det drejede sig om, at netop deres hus skal rives ned.

Birthe Thustrup fra Lundby prioriterede derfor et andet møde højere end BaneDanmarks og hørte bagefter om, at deres hus skulle rives ned via rygter.

Lis Jacobsen og hendes mand fra Eskildstrup kom til mødet og fik et stort chok, da de fandt ud af, deres hus skulle eksproprieres. De synes ikke, det var sjovt at græde over for alle de fremmødte.

- De burde møde personligt op på vores matrikel og give os den triste nyhed og derefter indkalde os til et møde, siger Lis Jacobsen.

Projektleder hos BaneDanmark Iben Marcus-Møller beklager, at de ikke har været tydelige nok, Men det var med vilje, de ikke skrev noget om ekspropriation, fordi folk ikke skulle få den barske meddelse, når de sad alene derhjemme.
Hun vil ikke tage stilling til, om de kunne have mødt personligt op.

Det har ikke været muligt at få transportminister hans Chr. Schmidt til at forholde sig til kritikken. Men i det får han besked på at gøre allerede i dag af partifællen Flemming Damgaard Larsen, der er formand for folketingets trafikudvalg:

- Jeg vil gå til ministeren straks i dag. Det er helt urimeligt, at private borgere skal komme i klemme og gå i uvished så længe. Jeg vil bede ministeren om at få løst problemet, siger Flemming Damgaard Larsen til DR Sjælland.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App