¨

Godt nyt for pendlere på Sjælland: DSB køber nye lokomotiver

Foto: TV ØST

DSB har besluttet sig for at udfase en række diesellokomotiver med nogle, der kører på el.

Pendlere på Sjælland kan forhåbentlig se frem til færre forsinkelser og bedre togdrift, når de skal til og fra arbejde.

DSB har nemlig besluttet sig for at investere i 26 nye el-lokomotiver, som ikke alene vil gavne miljøet, men også gerne skulle resultere i en mere stabil drift.

Lokomotiverne - som dog først kommer i drift i starten af 2020 - skal blandt andet erstatte de eksisterende diesellokomotiver og skal hovedsageligt sættes ind i regionaltrafikken på Sjælland.

Farvel til IC4

Samtidig gør det statslige togselskab klar til at tage de problemfyldte IC2- og IC4-tog helt ud af drift.

- Sammen med de langsigtede planer om indkøb af nye el-togsæt er det nu muligt at planlægge en kontrolleret udfasning af IC2- og IC4-togene, siger DSB's bestyrelsesformand, Peter Schütze, i en kommentar til beslutningen.

- Ud fra vores driftserfaringer må vi konkludere, at IC4 ikke bliver grundstammen i den danske togtrafik, men vil være en del af løsningen, frem til elektrificering af skinnerne er gennemført.

I kraft af DSB's sunde økonomi kan købet af de nye lokomotiver foregå uden ekstra tilskud fra statskassen.

Beslutningen om indkøb af de nye lokomotiver er truffet samtidig med, at selskabet har aflagt regnskab for første halvår 2016.

Her er værdien af de nuværende IC2- og IC4-togsæt nedskrevet med sammenlagt 673 millioner kroner.

/ritzau/

 

 

Her kan du blive klogere på problemtogene:

  •  Antallet af forsinkelser, som DSB selv er ansvarlig for, ligger på 91,9 procent, hvilket er under kravet på 93,8 procent.
  • Hovedparten af forsinkelserne er på mellem tre og seks minutter. Det er DSB's forventning, at nye tiltag vil få en positiv effekt på rettidigheden.
  • IC2 er aldrig kommet ordentligt i gang og er kun i meget lille omfang anvendt i trafikken. Togene lever ikke op til de krav til stabilitet, som er en forudsætning.
  • DSB har i alt 82 IC4-togsæt og 23 IC2-sæt. Der er blot syv togsæt fra typen IC2-tog i DSBs driftspulje, hvoraf de tre indgår i reserve. Værdien af IC4-flåden udgør 3,7 milliarder kroner.
  • IC2 har siden leveringen præsteret endnu værre end IC4. Det ses i antallet af kørte kilometer mellem tekniske problemer, der forsinker toget med fem minutter eller mere. Det fremgår af DSB's seneste månedsrapport.
  • IC4 har i år i gennemsnit kørt 4861 kilometer mellem hvert teknisk problem. IC2 har præsteret blot 2992 kilometer mellem tekniske problemer.
  • Målsætningen er, at IC4-togene kommer op på 20.000 kilometer uden tekniske problemer i 2019. Til sammenligning har de aldrende IC3 i år gennemsnitligt præsteret 48.217 kilometer mellem tekniske problemer.
  • DSB planlægger at få gennemført en evaluering af arbejdet med IC4 og IC2 i løbet af andet halvår i år.
  • Det sker som opfølgning på den eksterne vurdering af de to tog fra 2014, der har dannet grundlag for indsættelsen af IC4-tog.
Kilder: Ingeniøren, DSB. 

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App