Første Verdenskrigs afslutning blev markeret i vores område

Selvom Danmark ikke var med i 1. verdenskrig, så bliver 100-året for den store krigs fred markeret i vores område.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Ti millioner soldater døde på slagmarken, og endnu flere blev invalideret i den altødelæggende 1. Verdenskrig, der blev kæmpet på så godt som alle jordens kontinenter, og hvor især de europæiske lande spillede en central rolle.

Søndag klokken 11.11 var det 100 år siden, at kampene blev indstillet, og det blev markeret med møder og sækkepipespil flere steder i vores region – blandt andet i Karrebæksminde, Præstø, Maribo og Holbæk.

I videoen herover kan man se først David Lundgreen, der spiller Amazing Grace i Holbæk Pipe Bands lokaler i anledning af 100 året for fredsslutningen af 1. Verdenskrig i 1918. I klip to spiller Henrik Idoff Mackenzie Hornhaver, der i Maglemer på Lolland spiller en særlig hilsen til alle de sønderjyder, der blev tvunget til at kæmpe en kamp, der ikke var deres.

Store ændringer i vores område

Selvom Danmark ikke selv deltog i krigen, så deltog mange sønderjyder, der dengang var en del af Tyskland. Samtidig blev ekstra mange indkaldt til militærtjeneste, da Danmark opretholdt en stående hær på 50.000 mand ud over det normale beredskab som sikringsstyrke i tilfælde af, at Danmark skulle blive involveret i krigen.

I vores område betød den store oprustning store forandringer, og satte især fart på udbygningen af de forsvarsværker, som var blevet besluttet med et nyt forsvarsforlig vedtaget få år før krigens udbrud.

Det betød, at en række hærenheder blev flyttet fra København til byer i vores del af landet, samtidig med, at kasserner blev flyttet udenfor bygrænserne. Det betød, at Holbæk Kasserne, Ringsted Kasserne, Slagelse Kasserne og Vordingborg Kasserne blev oprettet uden for byen.

Samtidig blev der indrettet en forsvarslinje tværs over Sjælland fra Køge i Syd til Roskilde Fjord, og der blev bygget en række kanonbatterier, der skulle forsvare indsejlingen til centrale danske farvande.

Størst i vores område var dog udbygningen af Masnedø-fortet på Masnedø ved Vordingborg, der var tiltænkt en nøglerolle i forsvaret af Sjælland i tilfælde af et angreb fra syd. Befæstningsværket nåede dog ikke at blive klart, før krigen var slut.

Mindst 4.000 dræbt

Første Verdens krig var en blomstrende tid for det danske erhvervsliv – især landbruget – hvor Danmark eksporterede varer og især fødevarer til krigsførende lande på begge sider af frontlinjerne. Det var en tid, hvor de såkaldte gullaschbaroner tjente formuer på eksport af dårlige fødevarer.

De danske varer blev leveret med skibe, der dog var udsatte for især at sejle på søminer. Der er stor usikkerhed om tallene, men sammen med de sønderjyske tab betød det, at mindst 4.000 og nok over 5.000 danskere omkom i 1. Verdenskrig.