Folk på kontanthjælp er blevet endnu fattigere

Stadig flere kontanthjælpsmodtagerne er efter årtusindeskiftet blevet fattigere. Det er blevet sværere at komme ud af ydelsen, viser ny undersøgelse fra Rockwool Fonden.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

En stigende andel af kontanthjælpsmodtagerne er i nullerne blevet fattigere. Det viser en analyse af kontanthjælpsmodtagernes indtægt fra 1999 og frem til 2012.

Det skriver Fagbladet 3F.

Kun to procent kunne i 1999 kalde sig fattige. I 2008-11 var det hele otte procent af kontanthjælpsmodtagerne, der var fattige.

Det fremgår af bogen "Kontanthjælpen gennem 25 år". Den udgives af Rockwool Fondens Forskningsenhed i dag.

Helt overordnet er der to forklaringer på, at andelen af fattige kontanthjælpsmodtagere stiger. Den ene er, at kontanthjælpens værdi i forhold til lønnen udhules. Det vil have den konsekvens, at en større andel kommer under fattigdomsgrænsen.

Den anden forklaring er, at det i samme periode er blevet stadig sværere for kontanthjælpsmodtagere at komme væk fra ydelsen.

- Den andel af kontanthjælpsmodtagerne, som er i systemet længe - det vil sige 10-12 måneder i løbet af et år - stiger støt over årene. Der er også en tendens til, at kontanthjælpsmodtagerne i højere grad bliver koncentreret omkring dem, som har en kort uddannelse, forklarer Marie Louise Schultz-Nielsen, der er seniorforsker ved Rockwool Fonden.

I 1994 var det i aldersgruppen 18-64 12 procent af de kortuddannede, der på et tidspunkt var på kontanthjælp. I 2012 steg den andel til 15 procent. Og det på trods af, at der generelt var en lavere risiko for at komme på kontanthjælp i 2012.

- Der er altså nogle strukturelle træk, der gør, at nogle grupper får sværere ved at komme væk fra kontanthjælpen og over i beskæftigelse, siger Marie Louise Schultz-Nielsen til Fagbladet 3F.

Også starthjælpen, der blev vedtaget i 2002 og afskaffet igen i 2012, er med til at forklare et stigende antal fattige. Beløbet var omkring halvt så stort som kontanthjælpen.

Starthjælpens konsekvenser er dog ikke entydige, idet nogle kom i beskæftigelse. Men det galt bestemt ikke alle. For eksempel ikke gruppen af ikke-vestlige indvandrere. De udgør i 2011 11 procent af de fattige kontanthjælpsmodtagere, mod generelt otte procent det år.

- Økonomiske incitamenter kan påvirke dem, der har nemmest ved at reagere og komme i beskæftigelse. Men har du i forvejen et dårligt fodfæste og tilhører en svag gruppe, så er konsekvensen bare, at du får en lavere ydelse, forklarer Marie Louise Schultz-Nielsen.

Integrationsydelsen, som blev vedtaget for små to uger siden, har nogle af de samme lighedspunkter som starthjælpen. Derfor må man forvente, at nogle af de samme grundtræk nu vil gå igen, forklarer Marie Louise Schultz-Nielsen.