¨

FOA og kommunerne foreslår nye botilbud til psykisk syge

I 2014 døde en læge og en socialrådgiver efter en beboer på forsorgshjemmet Saxenhøj i Sakskøbing havde stukket dem med en kniv. Foto: TV ØST

Kommunernes Landsforening og fagforeningen FOA forsøger at erstatte regeringens tabte plan om nye botilbud til psykisk syge.

I maj 2014 blev en læge og en socialrådgiver dræbt af en beboer på forsorgshjemmet Saxenhøj i Sakskøbing.

De seneste fire år har der været fem drab på danske bosteder. Det har skabt utryghed for både de ansatte og beboere på landets kommunale bosteder og forsorgshjem.

Derfor kommer fagforbundet FOA og Kommunernes Landsforening, KL, med et fælles forslag, som skal begrænse volden på botilbud.

Der er brug for et tilbud til de borgere, som har en svingdørstilværelse mellem bosteder og de psykiatriske afdelinger.

Dennis Kristensen, Formand, FOA

 

Regionale sengepladser

De foreslår, at der bliver oprettet 150 nye behandlingspsykiatriske sengepladser i regionerne.

De skal være for de borgere, der ikke er plads til i psykiatrien, men som er for syge og farlige til at komme ud i de kommunale tilbud.

Her skal borgerne kunne opholde sig i længere tid, mens der er tid til at arbejde med deres psykiske lidelser, adfærd og svære misbrug.

I dag er problemet ifølge formanden for KL's Social- og Sundhedsudvalg, Thomas Adelskov, at en gruppe meget syge borgere bliver placeret på de kommunale botilbud, fordi der bliver skåret i sengepladser i psykiatrien.

- De hører ikke til her. De får ikke den behandling, de har brug for, og de er til fare for både dem selv, de andre borgere på botilbuddet og personalet, siger Thomas Adelskov.

Formanden for FOA, Dennis Kristensen, bakker op:

- Der er brug for et tilbud til de borgere, som har en svingdørstilværelse mellem bosteder og de psykiatriske afdelinger, siger han.

Regeringen havde lignende forslag

Forslaget minder om et tidligere lovforslag fra regeringen. Her var det også afgørende, at man skulle lave en ny mellemformsinstitution.

Det udløste dog en heftig diskussion om, hvilken lovgivning den nye institution skulle høre under: serviceloven ligesom bostederne eller psykiatriloven, som de psykiatriske afdelinger drives under?

Til sidst trak Dansk Folkeparti støtten til lovforslaget om nye socialpsykiatriske afdelinger, som nu er blevet trukket tilbage.

Sengepladser under Sundhedsloven

- Vi har haft så mange diskussioner. Derfor siger vi nu, at vi bør putte det ind i psykiatrien og sundhedsloven, så der ikke længere er tvivl, siger Dennis Kristensen, der glæder sig over, at FOA og KL har kunnet danne fælles front.

- Vi repræsenterer sommetider to meget modsatrettede synsvikler, fordi det er KL, der driver bostederne, og FOA, som bemander dem. Det gør det ekstra stærkt, at vi sammen kommer med et forslag til en løsning, siger han.

Alle Folketingets partier - undtagen EL - aftalte i oktober 2016 at afsætte 400 millioner kroner til en ny handlingsplan for forebyggelse af vold på botilbud. Partierne mødes senere på måneden.

OVERBLIK: Nye psykiatriske bosteder skaber tumult​

Oktober 2016
  • Regeringen kommer med et udspil om at oprette en ny type specialiserede afdelinger for psykisk syge, hvor der blandt andet gives mulighed for at bruge tvang mod patienter. Det skal forhindre vold og drab på bosteder.
  • Forslaget møder kritik fra blandt andre Dansk Psykiatrisk Selskab og Landsforeningen Sind. Også Dansk Folkeparti, SF, Radikale og Liberal Alliance er skeptiske.
Marts 2017
  • Regeringen dropper forslaget om at placere farlige psykisk syge på en nye type særligt sikre bosteder. Det sker efter kritik fra flere interesseorganisationer. FOA beklager beslutningen.
  • KL og FOA går sammen om et forslag om nye botilbud til psykisk syge.

      /ritzau/TV ØST

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App