Flere fuglearter er ved at forsvinde i Danmark

Udbredelsen af flere kendte danske plante- og dyrearter går tilbage, viser miljømålinger.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Selv om de danske fjorde, åer og havområder har fået det bedre de seneste 25 år, står det skidt til på andre områder i den danske natur.

Det viser målinger fortaget af Det nationale overvågningsprogram, Novana, under Naturstyrelsen, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Overvågningen viser eksempelvis, at vadefuglen hjejlen er helt ved at forsvinde i Danmark, ligesom antallet af engfugle og brushane også går tilbage.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) erkender, at der er behov for en ekstra miljøindsats, fordi biodiversiteten falder.

- Cirka 28 procent af de kendte danske arter er rødlistede, fordi de er truet, i fare for at blive det eller helt uddøde. Det viser, at der er behov for at gøre en indsats for biodiversiteten. Vi er heller ikke i mål med indsatserne for vandmiljøet, udtaler Eva Kjer Hansen i pressemeddelelsen.

Miljøet får det bedre

Selv om det står skidt til med biodiversiteten, viser målingerne, at kvælstofkoncentrationen i danske vandløb er faldet betydeligt.

Sigtbarheden i havområderne er også blevet bedre. Da Novana foretog de første målinger for 25 år siden, var sigtbarheden i gennemsnit syv meter, mens den i 2014 var på 8,3 meter.

I dag bliver der foretaget omkring 4300 målinger årligt fra over 300 målestationer i forskellige vandløb.

/ritzau/