¨

Flere cykelstier på vej til regionen

Foto: TV ØST

Cyklister i regionen kan glæde sig til en mere sikker færden i trafikken. Transportministeriet har netop sat 19 millioner af til forbedring af cykeltrafikken i landsdelen

Alle partier undtagen Enhedslisten har torsdag indgået en aftale om over 700 mio. kroner til HyperCard, cykelstier, busser, trafiksikkerhed og støjafskærmning på tværs af hele landet.

Her i regionen er pengene - i alt 32 millioner kroner - gået henholdsvis til at forbedre cykeltrafikken og til bedre fremkommelighed for busser.

Socialdemokraternes trafikordførere Magnus Heunicke er meget tilfreds med resultatet.

- Vi har i dag fået sat penge af til mange vigtige og nødvendige projekter her i regionen. Fremover bliver det lidt nemmere at komme rundt i lokalområdet på cykel og med bus – og det vil blive en gevinst i hverdagen for rigtig mange mennesker her i Region Sjælland, siger han.

Forligskredsen har blandt andet besluttet at anlægge en ny cykelsti i Asnæs, bygge en cykelsti-tunnel under Ny Præstøvej i Næstved, anlægge cykelsti fra St. Heddinge til Rødvig, nye cykelparkeringsanlæg ved færgerne til Fejø, Femø og Askø samt til bedre busfremkommelighed i Slagelse, Roskilde og Høng.

Ud af den samlede pulje går de 400 mio. til HyperCardet, som er et toårigt forsøg, som giver alle indskrevne på en ungdomsuddannelse mulighed for fri brug af kollektiv transport i deres takstområde for 300 kroner om måneden.

Forliget er en udmøntning af pengene fra infrastrukturfonden, som blev aftalt med "den grønne transportaftale" fra 2009.

Det går pengene til:

Pulje til mere cykeltrafik

Stitunnel under statsvejen ved Rønnebæksholm, Næstved Kommune:
Projektet omfatter anlæg af en stitunnel under hovedlandevejen, Rute 265, med  tilhørende ramper ført til hhv. hovedlandevejen, Præstøvej og den fremtidige sti, som  Næstved Kommune planlægger ved Rønnebæksholm.
7,1 millioner kr

Cykelsti i Asnæs, Odsherred Kommune:
Projektet omfatter etablering af cykelsti i Asnæs, som vil bidrage til at forbedre de trafikale forhold for bløde trafikanter, der skal bruge faciliteterne i Asnæs centrum m.m., og elever på Bobjergskolen og Odsherred Gymnasium.
2,1 millioner kr

Cykelsti fra St. Heddinge til Rødvig, Stevns Kommune:
Projektet omfatter etablering af cykelsti langs Rødvigvej fra Rengegade syd for St.  Heddinge til Vemmetoftevej i Rødvig. Ved Lille Heddinge etableres byport med heller som  krydsningspunkt for cyklister.
4,2 millioner kr

Cykelsti fra Hjertebjerg til Borre, Vordingborg Kommune:
Projektet omfatter etablering af 3,4 km cykelsti på national cykelrute 8. Strækningen fra  Hjertebjerg til Borre er en forlængelse af den eksisterende cykelsti, således at der vil være  sammenhængende cykelsti fra Stege til Hjertebjerg.
4,6 millioner kr

Cykelstrategi for småøerne i Lolland Kommune:
Projektet omfatter udvidet cykelparkering ved færgerne og cykeltankstationer på Fejø, Femø  og Askø, der skal styrke cykelturismen. Samtidig anlægges cykelsti mellem havnen og  sommerhusområdet på Askø og for at styrke cyklisternes muligheder for ø-hop undersøges  mulighederne for at få færgen mellem Kragenæs og Femø til at lægge til på Fejø.
1,4 millioner kr

Pulje til bedre fremkommelighed for busser

Strategi for busfremkommelighed i signalanlæg i Slagelse kommune:
Slagelse Kommune vil udarbejde en strategi for busfremkommeligheden i samtlige 27  signalanlæg i Slagelse Kommune.
0,3 millioner kr

Fremkommelighedspakke til nyt A-busnet i Roskilde kommune:
Roskilde Kommune vil foretage en række fremkommeligheds-udbygninger for at  understøtte indførelsen af et helt nyt A-busnet i Roskilde by.
1,7 millioner kr

Fremkommelighed der batter i Movias område:
Projektet omfatter udarbejdelse af løsningsforslag og effektvurderinger for min. 12  buslinjer/strækninger til kommunerne, som derefter kan søge støtte til de konkrete  projekter
1,3 millioner kr

Høng Stations- og Cykelby, Kalundborg Kommune:
Projektet omfatter en opgradering af forholdene for cykel-, bus- og togtrafikken i Høng.
0,5 millioner kr

Pulje til fremme af ordninger og projekter der øger antallet af buspassagerer

Fritidsrejser for børn og unge i landområder, Sjælland og Lolland-Falster:
Formålet med projektet er at udvikle tilbud eller produkter som imødekommer børn og  unges transportbehov i landområderne.
0,9 millioner kr

Roskilde – Danmarks bedste trafikby:
Projektet omfatter udstyr til bedre information til passagererne, serviceuddannelse til  buschaufførerne, dialog med kunderne, bedre sammenhæng mellem bus/cykler,  samarbejde med det lokale erhvervsliv om udvikling af busbetjeningen og tiltrækning af  nye pendlerkunder til busserne og markedsføring af det nye A-busnet.
8,0 millioner kr

Kilde: Trafikministeriet

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App