Fiskeriformand: Stramme kvoter kan give dødsstød til lokale fiskerihavne

Med en nedgang på 60 procent af omsætningen forude ser fremtiden dyster for fiskerihavnene langs Sjælland og øernes grænser, mener fiskeriformand.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

En ting er, at fiskerne mister mere end halvdelen af deres indtægt. Men smedene, værfterne, filetfabrikkerne, fiskehandlerne og al den anden følgeindustri bliver også ramt.

Derfor vil den nye EU-aftale om fiskekvoter få stor betydning for dagligdagen i de få tilbageværende sjællandske fiskerihavne.

Det mener formanden for Danmarks Fiskeriforening Kreds Øst, Kim Kær Hansen.

- Det her er meget alvorligt. De her fiskesamfund er så små, at man må finde på noget andet at lave, hvis indkomsten forsvinder. Så selvom politikerne håber at kunne skrue op for fiskeriet igen på et senere tidspunkt, så er spørgsmålet hvorfor? Der er de små industrier lukket, siger fiskeriformanden.

Han er rigtig ked af de nye kvoter.

- Det kommer til at påvirke os rigtig meget. Mere end halvdelen af kvoterne på sild og torsk skæres væk, og eksempelvis kommer fiskeriet af torsk til at ligge helt stille vintermånederne, hvor prisen er bedst, og fiskeriet er lettest. Det er som at få smækket en dør ind over fingrene, siger han.

Deltog i forhandlinger

Da TV2 ØST taler med ham er han stadig i Luxemburg, hvor han har været med til at forhandle den nye aftale på plads.

Alt i alt reduceres fiskeriet af torsk med 60 procent og for sild med 65 procent.

Han understreger, at den endelige aftaletekst ikke er klar endnu, og at man derfor endnu ikke kan sige noget endeligt om de endelige konsekvenser af aftalen.

quote Det her er meget alvorligt. De her fiskesamfund er så små, at man må finde på noget andet at lave, hvis indkomsten forsvinder

Kim Kær Hansen, formand, Danmarks Fiskeriforening Kreds Øst

- Vi kender endnu ikke mulighederne for at få dispensation, og vi ved ikke, om de skruer op for andre typer fiskeri end østersøfiskeriet. Så der er måske stadig håb. Men det ser sort ud, mener han.

Han siger, at selvom fiskerne indtil nu har modsat sig støtte til erhvervet, så kan det komme på tale for at redde den lokale fiskeindustri, indtil kvoterne igen åbnes lidt op.

- Det kunne være en nødløsning for at redde livet de lokale fiskesamfund. Men det er klart, at vi hellere vil klare os selv og have lov til at fiske, siger han.

Minister er glad

Mens fiskeriformanden i Østdanmark er ked af de nye kvoter, så er fiskeriminister Mogens Jensen (S) tilfreds med aftalen.

Han hæfter sig ved, at der er tale om et kompromis mellem eksperternes anbefalinger og landenes interesse i at få lov til at fiske.

- Jeg er godt tilfreds med, at vi har fundet et kompromis, hvor fiskebestandene år gode betingelser for at vokse, samtidig med Østersøfiskerne kan fortsætte med at fiske. Fiskerne skal leve af at fiske, men det kan de kun, hvis der også er fisk at fange de kommende år, siger fiskeriminister Mogens Jensen i en pressemeddelelse.

- Det har været svære forhandlinger og en kompliceret opgave at finde den rette balance mellem bæredygtige fiskebestande og hensynet til fiskerierhvervet. Med de vedtagne kvoter har vi ramt en god balance, siger fiskeriminister Mogens Jensen i en pressemeddelelse.

quote Det har været svære forhandlinger og en kompliceret opgave at finde den rette balance mellem bæredygtige fiskebestande og hensynet til fiskerierhvervet

Mogens Jensen (S), minister for fiskeri

Kystnært fiskeri holdes stort set frit

Mens der skæres kraftigt ned i erhvervsfiskeriet, så bliver det kystnære fiskeri og lyst- og fritidsfiskere stort set holdt fri.

Eksempelvis var der lagt op til, at torskefiskere kun måtte fange to torsk om dagen under de nye regler. Aftalen sætter dog tallet på fem.

- Vi er landet et sted, hvor vi får en miljømæssig forsvarlig forvaltning af fiskeriet og naturligvis holder os inden for den biologiske rådgivning og forvaltningsplanen for vestlig sild, hvilket var det mandat som regeringen havde bedt Folketinget om at få med. Fiskeriet er fortsat udfordret i Østersøen, for bestandene er små, og vi skal passe godt på de fisk, vi har, siger Mogens Jensen.

Ikke godt nok

Greenpeace er dog ikke enige med Mogens Jensen om, at der er taget hensyn til miljøet med de nye kvoter.

Organisationen mener, at politikerne har taget alt på de råd, som de har fået af Det Internationale Havundersøgelsesråd.

Blandt andet kritiserer Greenpeace, at sildefiskeriet i den vestlige del af Østersøen ikke er lukket helt, som rådet havde anbefalet i deres oplæg til ministrene.

- Mogens Jensen har annonceret ønsket om en bred dialog om behovet for en langsigtet tilgang til Østersøen, hvilke vi naturligvis gerne vil deltage i. Men det er svært ikke at tolke det som andet end et forsøg på at fjerne opmærksomheden fra det faktum, at ved den første mulighed for konkrete tiltag, der kan skubbe i den rigtige retning, vælger fødevareministeren at stække konkrete forslag til forbedringer og ignorere den videnskabelige rådgivning, siger Sune Scheller, projektleder, Greenpeace i Danmark.

- Opgaven med at genoprette Østersøen er ikke blevet mindre efter nattens forhandlinger.