Fiskeriaftale med øget kontrol skal forhindre kvotekonger

Alle Folketingets partier indgår en aftale om fiskekvoter med skærpede regler, øget kontrol og sanktioner.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Regeringen og alle Folketingets partier har indgået en aftale, der skal sikre, at kvoterne i dansk fiskeri ikke koncentreres på for få hænder.

Aftalen skal gennem strammere regler, øget kontrol og skærpede sanktioner forhindre, at få kvotekonger kan sætte sig på en stor andel af kvoterne.

- Vi får et fiskeri, hvor der både er plads til de store og de små og dem midt imellem, og vi sikrer, at dansk fiskeri fortsat kan være rentabelt, siger fiskeriminister Karen Ellemann (V) i en pressemeddelelse.

Uformelle aftaler tæller også

Aftalen kommer i kølvandet på, at Rigsrevisionen og Statsrevisorerne i august rettede deres skarpeste kritik af Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af fiskekvoter fra 2003 til 2017.

Hidtil har alene det formelle ejerskab af en kvote talt med i en fiskers kvoteregnskab. Det ændrer aftalen, så også den indflydelse fiskere uformelt har gennem andre fiskere, tæller med i regnskabet.

Der indføres også en ny model for opgørelse af kvoteejerskab, så det ikke vil være muligt via kreative konstruktioner at eje eller disponere over kvoter ud over det gældende loft. 

Gør op med krumspring

Der etableres også en oplysningspligt for alle kvoteejere, der har økonomiske engagementer i virksomheder eller hos personer, der også ejer kvoter, så dette tæller med i det samlede kvoteregnskab.

Det skal gøre det helt klart, at "et loft er et loft", betoner ministeren:

- Vi strammer reglerne, så vi får gjort op med de kreative krumspring og smuthuller, der har gjort det muligt at omgå koncentrationslofterne.

- Vi får med denne aftale et langt mere fyldestgørende indblik i, hvem der ejer eller reelt set disponerer over hvilke kvoter, så det kan tælle i det samlede loft.

Fiskerikontrol får rejsehold

Under Fiskerikontrollen oprettes et rejsehold, hvor specialister skal føre kontrol med, at reglerne bliver overholdt. De skal blandt andet kontrollere pengestrømme og ejerskab af kvoterne.

- Erfaringen viser desværre, at et regelsæt desværre ikke altid bliver overholdt. Derfor styrker vi nu kontrollen med kvoteejerskabet markant, siger Karen Ellemann.

- Vi vil gerne sende et klart og tydeligt signal om, at hvis man snyder, så finder vi ud af det. Og så vil der blive sanktioneret.

Aftalens elementer implementeres løbende næste år. Den forventes fuldt implementeret 1. januar 2019.