¨

Faldefærdige børnehaver skaber dårligt indeklima

Foto: TV ØST

En rundspørge blandt 450 daginstitutioner afslører omfattende problemer med vedligeholdelsen af de indre rammer.

Revnede linoleumsgulve, afskallet maling og utætte døre og vinduer er de rammer, som de fleste af vores yngste vokser op i. Det viser en rundspørge blandt 450 daginstitutioner foretaget af Berlingske Research. Syv ud af ti institutionsledere svarer, at de i høj eller nogen grad oplever problemer med den indvendige vedligeholdelse, mens mindre end hver tiende slet ikke oplever det som et problem, skriver Berlingske.

Det er enten en kommunal byggetjeneste eller børnehaverne selv, som skal varetage vedligeholdelse af de indre rammer. Mange af de institutioner, som selv står for den indre vedligeholdelse forklarer, at budgettet simpelthen ikke rækker til at løfte opgaven. Dertil forklarer mange, at de prioriterer pædagogtimer som værende mere nødvendige.

- Midt i en økonomisk krise, hvor de kommunale budgetter er blevet strammet, er det måske ikke en tosset prioritering, når man vælger at bruge penge på varme hænder frem for vedligeholdelse. Dermed ikke sagt, at man skal lade lokalerne gå i forfald. Der er selvfølgelig en grænse, men hvis det kun er over en mindre årrække, ser jeg ikke problemet som så stort, forklarer Lars Krarup, borgmester i Herning og næstformand for Børne- og Kulturudvalget i Kommunernes Landsforening, til Berlingske.

Dårligt indeklima er det største problem

Ifølge arbejdstilsynet er netop daginstitutionerne plaget af et dårligt indeklima. 27 procent af de påbud og forbud, som rammer daginstitutionerne, skyldes et dårligt indeklima, hvilket gør dem til den branche, hvor indeklimaet er det største problem. Det viser en opgørelse over Arbejdstilsynets redegørelser fra 2005 til 2009.

- Der er problemer med indeklimaet i rigtig mange daginstitutioner. Mange steder er problemet fugt og generel dårlig luft, men også støjniveau og akustik er et problem, siger tilsynschef i Arbejdstilsynet Kjeld Mann Nielsen.
Påvirker muligvis børnenes præstation

Problemet genkendes af lektor på DTU Geo Clausen, som i mange år har forsket i indeklimaet heriblandt i daginstitutioner. Han mener, at man skal tage situationen alvorligt.

- Da vi undersøgte 151 daginstitutioner for nogle år siden, fandt vi ud af, at halvdelen var dårligt isoleret. Vi lavede en lignende undersøgelse et andet sted i landet og fandt samme resultat. Præcis hvad det gør ved de små er uklart, men ud fra de undersøgelser, vi har lavet på skolerne, kan vi se, at eleverne præsterer op til 15 procent dårligere på de skoler, hvor der er problemer med indeklimaet, siger Geo Clausen, som imidlertid har forståelse for de økonomiske udfordringer.

- Men vi håber, at der kan ske forbedringer når man skal i gang med at lave energirenovering. Så kan man isolere og tætne og samtidig installere ventilationssystemer, som genanvender den varme luft. Så sparer man penge, samtidig med at indeklimaet bliver bedre, siger Geo Clausen.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App