¨

Faldefærdige boliger lejes ud til socialt udsatte - ny ordning skal bekæmpe boligspekulanter

En ny ordning skal give kommunerne mulighed for at forhindre, at ubeboelige boliger bliver lejet ud.

En ny ordning giver kommunerne bedre muligheder for at forhindre, at faldefærdige boliger bliver lejet ud til beboelse.

Ordningen, som regeringen sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er blevet enige om, vil give kommunerne mulighed for at bruge en såkaldt frivillig anmeldelsesordning. Det betyder, at udlejere skal anmelde til kommunen, at en bolig skal lejes ud.

- Anmeldelsesordningen giver kommunerne bedre muligheder for at modvirke, at nogen spekulerer i at udleje ubeboelige huse, udtaler transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) i en pressemeddelelse.

Anmeldelsesordningen giver kommunerne bedre muligheder for at modvirke, at nogen spekulerer i at udleje ubeboelige huse

Ole Birk Olesen (LA), transport-, bygnings- og boligminister

- Vi oplever, at kommunerne har svært ved at forhindre, at huse i meget dårlig stand bliver udlejet til beboelse, og derfor giver vi nu kommunerne mulighed for at bruge denne nye anmeldelsesordning til at gribe ind, inden der flytter en lejer ind i et ubeboeligt lejemål. På den måde kan kommunen undgå, at den senere skal genhuse lejeren på kommunens regning.

Glotrup-politiker i dobbeltrolle

I efteråret kunne TV ØST fortælle om Glostrup-politiker, Lars Thomsen, som udlejede billige boliger på Lolland til socialt udsatte. Han er medejer er boligudlejningsfirmaet Anto, som lejer boliger ud på Lolland – og så er han samtidig formand for socialudvalget i Glostrup Kommune.

Fakta om ordningen: 

Konkret indebærer ordningen, at hvis en udlejer vil udleje en bolig, der er mere end 40 år gammel, og som ikke har været lejet ud i et år, så skal udlejeren melde det til kommunen senest en måned før, at lejeren skal flytte ind.

På den måde får kommunen mulighed for at undersøge, om boligen i er beboelig. Hvis boligen ikke egner sig til beboelse, kan kommunen nedlægge forbud.

Overholder udlejeren ikke reglerne, får vedkommende en bødestraf.

Se mere

I 2016 kunne Folketidende fortælle, hvordan sagsbehandlere anbefalede borgere på kontanthjælp til at flytte sydpå til Lolland Kommune.

Man må bo, hvor man har råd, udtalte Lars Thomsen dengang.

Det viste sig dog, at cirka 60 procent af beboerne i de 66 af Antos lejligheder var på overførselsindkomst. Og ud af de 66 boliger på Lolland, havde 12 af dem fået kritik af Lolland Kommune, og størstedelen stod til at blive kondemneret.

Socialdemokratiet stillede beslutningsforslag

Sagen om Glostrup-politikerens dobbeltrolle fik Socialdemokraterne til at stille et beslutningsforslag tilbage i november, hvor de netop ønskede, at der skulle lovgives mod boligspekulanters udlejning af faldefærdige huse.

Og det er på baggrund af det beslutningsforslag, at aftalen om anmeldelsesordningen nu er på plads. Og det glæder Kaare Dybvad (S), der er boligordfører. 

- Jeg er rigtig glad for, at vi har fået lavet en aftale på baggrund af det beslutningsforslag, som vi stillede i slutningen af efteråret, siger han og fortsætter:

Jeg er rigtig glad for, at vi har fået lavet en aftale på baggrund af det beslutningsforslag, som vi stillede i slutningen af efteråret

Kaare Dybvad (S), boligordfører

- Der er et tiltagende problem med huse i landdistrikterne, som bliver lejet ud af sådan nogle Låsby Svendsen-typer, og som er faldefærdige og sundhedsfarlige mange af dem. Nu får kommunerne altså mulighed for at stoppe de her udlejninger, inden det sker første gang.

Er det en tilfredsstillende aftale, der er indgået? Det er ikke sådan, at du tænker, der mangler noget?

- Ikke som det ligger nu. De udlejere, der er, kan jo godt være kreative og finde en måde at omgå det på, og så må man jo tage det til den tid. Men jeg har haft kontakt til Lolland Kommune om det her forslag for at være sikker på, at det løser det problem, de har dernede, og der er meldingen, at de synes, det rammer godt, lyder det fra Kaare Dybvad.

Det er frivilligt, om kommunerne vil være en del af ordningen.

Ordningen kræver en lovændring, som bliver fremsat til oktober 2019.

02:50

Se eller gense indslaget: Socialudvalgsformanden i Glostrup Kommune har tidligere talt for at sende kontanthjælpsmodtagere til Lolland. Her udlejer han selv 66 boligere, hvor størstedelen er på overførselsindkomst. Samtidig er 12 af lejlighederne blevet erklæret uegnet til beboelse af Lolland Kommune.

Luk video
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App