Fald i indbrud på Midt- og Vestsjælland

Antallet af indbrud er faldet med 29 procent i Midt- og Vestsjællands politikreds i 2015.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Færre borgere på Midt- og Vestsjælland var udsat for indbrud sidste år i forhold til 2014. Det viser nye tal fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Der har igennem flere år været ydet en målrettet indsats fra politiet på at få nedbragt antallet af indbrud - en indsats, der i henhold til den nyligt indgåede flerårsaftale for Dansk Politi 2016-2019 fortsat skal være et højt prioriteret nationalt indsatsområde, skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

I politikredsens 10 kommuner er antallet af indbrud i privat beboelse faldet fra 3354 indbrud (2014) til 2385 indbrud (2015) – et fald på næsten 29 procent.

- Vi er meget tilfredse med, at kurven for indbrud i privat beboelse har fået et så tydeligt knæk. Faldet i antallet af indbrud gør dog ikke, at vi hviler på laurbærrene. Uanset det kraftige fald har vi har stadig mange indbrud, og derfor vil indsatsen også fortsætte i 2016 i tæt samarbejde med kommuner, grundejerforeninger og mange andre interessenter, siger politidirektør Anne Tønnes.

Nabohjælp og bedre sikring

Det er næppe muligt at pege på en enkeltstående årsag til, at antallet af indbrud er faldet så drastisk, men politiinspektør Michael Flemming Rasmussen har følgende bud på, hvad der kan have været væsentlige medvirkende årsager:

- Vi oplever en stigende interesse for konceptet 'nabohjælp', hvor man – typisk i et lille lokalområde, en villavej, en boligblok eller en parcelhuskvarter – hjælper hinanden med i fællesskab at kigge efter alle områdets boliger, når der ikke er nogen hjemme. Mange har også sikret deres boliger bedre med nye låse, alarmer med videre. Endelig oplever politiet, at mange ringer til os med informationer om mistænkelige biler eller personer, og det er klart medvirkende til, at det er blevet sværere at være indbrudstyv", fortæller politiinspektør Michael Flemming Rasmussen, der er chef for politikredsens forebyggende arbejde.

Endnu længere ned

Tallene for 2015 viser, at faldet fordeler sig forskelligt i politikredsens 10 kommuner, hvilket indikerer, at den forebyggende indsats skal tilpasses de lokale forhold og ske i dialog med lokalsamfundet.

En af de kommuner, der har oplevet et markant fald i antallet af indbrud fra 2014 til i år, er Holbæk.

- Som borgmester i Holbæk Kommune er jeg på borgernes vegne meget tilfreds med det store fald i antallet af indbrud. Men vi skal endnu længere ned, og fra kommunal side er vi klar til – sammen med politiet – at fortsætte den målrettede indsats her i kommunen, lyder det fra borgmester Søren Kjærsgaard (V).

Kommune
Gerning
År
2014
2015

253 - Greve
75211 - Indbrud i villa og lignende
 
   397
   285

253 - Greve
75212 - Indbrud i lejlighed
 
     71
     20

253 - Greve
75213 - Indbrud i værelse
 
       1
       1

253 - Greve
75217 - Indbrud i landejendom
 
       1
       1

259 - Køge
75211 - Indbrud i villa og lignende
 
   514
   319

259 - Køge
75212 - Indbrud i lejlighed
 
     54
     20

259 - Køge
75213 - Indbrud i værelse
 
       0
       2

259 - Køge
75217 - Indbrud i landejendom
 
     13
       8

265 - Roskilde
75211 - Indbrud i villa og lignende
 
   380
   349

265 - Roskilde
75212 - Indbrud i lejlighed
 
    68
     49

265 - Roskilde
75213 - Indbrud i værelse
 
       2
     29

265 - Roskilde
75217 - Indbrud i landejendom
 
       6
       4

269 - Solrød
75211 - Indbrud i villa og lignende
 
   165
   138

269 - Solrød
75212 - Indbrud i lejlighed
 
     17
       4

269 - Solrød
75217 - Indbrud i landejendom
 
       3
       3

306 - Odsherred
75211 - Indbrud i villa og lignende
 
   141
     76

306 - Odsherred
75212 - Indbrud i lejlighed
 
     11
     15

306 - Odsherred
75213 - Indbrud i værelse
 
       2
       0

306 - Odsherred
75217 - Indbrud i landejendom
 
     12
     10

316 - Holbæk
75211 - Indbrud i villa og lignende
 
   423
   285

316 - Holbæk
75212 - Indbrud i lejlighed
 
     34
     38

316 - Holbæk
75213 - Indbrud i værelse
 
       1
       2

316 - Holbæk
75217 - Indbrud i landejendom
 
     19
     18

326 - Kalundborg
75211 - Indbrud i villa og lignende
 
   279
   181

326 - Kalundborg
75212 - Indbrud i lejlighed
 
     37
     20

326 - Kalundborg
75213 - Indbrud i værelse
 
       2
       0

326 - Kalundborg
75217 - Indbrud i landejendom
 
     27
     15

329 - Ringsted
75211 - Indbrud i villa og lignende
 
   288
   229

329 - Ringsted
75212 - Indbrud i lejlighed
 
     32
     15

329 - Ringsted
75217 - Indbrud i landejendom
 
     10
     13

336 - Stevns
75211 - Indbrud i villa og lignende
 
   100
     76

336 - Stevns
75212 - Indbrud i lejlighed
 
       6
       3

336 - Stevns
75217 - Indbrud i landejendom
 
     16
       9

350 - Lejre
75211 - Indbrud i villa og lignende
 
   210
   138

350 - Lejre
75212 - Indbrud i lejlighed
 
       3
       3

350 - Lejre
75213 - Indbrud i værelse
 
      0 
       1

350 - Lejre
75217 - Indbrud i landejendom
 
       9
       6

 
 
 
3.354
2.385