Falck: Fremtidige strejker koster 3.500 kroner i døgnet

I et brev fra Falck til redderne lyder det, at fremtidige strejker vil koster redderne yderligere 3.500 kroner i døgnet.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Til trods for at Falck-redderne har genoptaget arbejdet, så kom Falck med en lille reprimande. 

For fremtidige strejker vil resultere i et løntræk på omkring 3.500 kroner per døgnvagt. 

Det skrev Falck i et brev til redderne, skriver Beredskabsinfo, Beredskabets Netavis.

Avisen skriver dog, at Falck lade til at være villig til at undlade løntræk for de hidtidige arbejdsnedlæggelser. 

- I fredags blev Falck imidlertid bekendtgjort med, at flere reddere ikke var klar over, at der blev foretaget løntræk udover den af Arbejdsretten fastlagte bod. Derfor har Falck indvilget i at gå i dialog vedrørende dette løntræk. Betingelsen for dialog om løntrækket er, at redderne normaliserede arbejdet øjeblikkeligt, skriver Falck ifølge Beredskabsinfo, som henviser til, at arbejdet derefter blev normaliseret fredag.

Allerede efter de første arbejdsnedlæggelser blev sagen den 24. april 2017 behandlet i Arbejdsretten, der fastslog, at der var tale om overenskomststridige arbejdsnedlæggelser. Der blev fastsat en bod på 40 kroner per time, skriver netavisen. Arbejdsnedlæggelser efter 1. maj 2017 udløser en skærpet bod på 70 kr. i timen.

Konsekvenser i fremtiden

Men det ændrer dog ikke på, at fremtidige arbejdsnedlæggelser vil få konsekvenser.

- Såfremt enkelte stationer ikke holder arbejdet normaliseret eller igen nedlægger arbejdet, bortfalder ovenstående tilkendegivelse om dialog om løntræk for disse stationer, og der vil uden yderligere varsel være løntræk fra første konfliktdag, skriver Falck.

Falck afslutter brevet til medarbejderne med en opfordring: 

- De overenskomststridige arbejdsnedlæggelser i Falck har ikke bare haft alvorlige konsekvenser for dig, men også for vores samarbejdspartnere samt Falck som virksomhed. Vi håber derfor, at vi kan fortsætte den gode dialog i vagtplanudvalgene, hvor vi i samarbejde kan se fremad og indgå driftsaftaler til gavn for alle parter.