Færre sengepladser på sygehusene

Siden 2009 er antallet af sengepladser i Region Sjælland faldet med 12 procent. Hos Dansk Sygeplejeråd frygter de, at udviklingen fortsætter.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Med få sengepladser er der risiko for, at patienter må ligge på gangene eller udskrives for tidligt. Derfor advarer Dansk Sygeplejeråd mod den seneste udvikling, hvor flere og flere somatiske sengepladser nedlægges i hele landet, herunder også i Region Sjælland.

- Overbelægninger er et stort problem på flere afdelinger, og det er klart, at nedlæggelsen af senge øger risikoen for, at patienter må ligge på gangene eller udskrives for tidligt. Samtidig er det klart, at når der er flere patienter indlagt på afdelinger, end der er plads og personale til, skal medarbejderne løbe endnu stærkere. Det er skidt for både arbejdsmiljøet og plejen af patienterne, fortæller Helle Dirksen, der er formand for Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland.

Helle Didriksen påpeger, at der er behov for, at politikerne finder ressourcer til, at der kan oprettes flere senge.

Mindre fald i antallet hos Region Sjælland

På landsplan er der 2.716 færre sengepladser siden 2007. Det svarer til et fald på 18 procent. Her i regionen er der blevet 12 procent færre pladser.

Faldet i Region Sjælland er derfor væsentligt lavere end landsgennemsnittet. Men alligevel retter Helle Didriksen også sin kritik mod Region Sjælland.

- Region Sjælland har slået sig op på, at man vil være verdensmester i sammenhæng. Men når man nedlægger senge for at udskrive patienterne endnu hurtigere til kommunerne, kræver det jo, at kommunerne er klar. Og det er man mange steder ikke endnu, hvilket fører til genindlæggelser. Så kan det godt være, at man bliver verdensmester i at sende patienterne frem og tilbage mellem regionerne, men det ville være mere hensigtsmæssigt, at regionen havde senge og medarbejdere nok, så patienterne først udskrives, når kommunen er klar til at tage over. Sådan lyder kritikken fra Helle Didriksen.

Antallet af somatiske sengepladser i Region Sjælland er faldet med 225 siden 2007 og med 250 siden 2009.

Regionsformad afviser kritikken

I Region Sjælland mener de ikke, at kritikken fra Dansk Sygeplejeråd er berettiget.

- Overbelægning er ikke et stort problem i Region Sjælland. Vi har med projektet ”Sikkert Patientflow” succesfuldt nedbragt antallet af patienter på gangene. Og vi er nationalt blevet fremhævet som eksempel på en region, der har fået bugt med overbelægning.

Kommunerne er gode til at hjemtage færdigbehandlede patienter, og udviklingen går mod mere ambulant aktivitet. Jeg er ked af, at Dansk Sygeplejeråd ikke anerkender medarbejdernes indsats for at udnytte kapaciteten til gavn for patienterne, siger regionsrådsformand Jens Stenbæk (V) til TV ØST.