EU-strategi skal redde Østersøen

EU-strategi for Østersøregionen uden nye love, institutioner eller penge stiler højt: Østersøen skal reddes, handlen skal fremmes, og livskvaliteten skal øges.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Dårlig vandkvalitet, dårlige transportforbindelser, handelshindringer, øget risiko for oliekatastrofer og stigende
grænseoverskridende kriminalitet. De otte EU-lande, der grænser op til Østersøen, står over for en række fælles problemer. Derfor lancerer EU nu en helt ny strategi for Østersøregionen.

Ambitionerne for det styrkede regionale samarbejde er store hos EU's kommissær for regionalpolitik, Danuta Hübner, som går efter at "redde Østersøen, fremme handlen og øge livskvaliteten for alle i regionen".

- EU-strategien for Østersøområdet repræsenterer en ny form for samarbejde i EU. Den indebærer ikke nye love eller institutioner. Den er snarere udtryk for et ønske hos regeringer og borgere i medlemsstaterne og regionen om at finde svar på fælles udfordringer, siger Hübner.

Der bliver heller ikke tryllet nye penge frem fra EU's kasser til den nye strategi. I stedet vil EU stå i spidsen for at koordinere landenes brug af de godt 50 milliarder euro (372 milliarder kroner), som er sat af til Østersølandene gennem strukturfonde og regionsstøtte frem mod 2013. De fleste penge er afsat til transportområdet efterfulgt af miljø, konkurrenceevne og sikkerhed, og EU-Kommissionen har udarbejdet en liste med 80 konkrete projekter.

I alt ni lande grænser op til Østersøen. Det gælder de otte EU-lande, Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, Polen, Estland, Letland og Litauen, samt Rusland, og EU-Kommisisonen håber derfor også at kunne inddrage russerne i dele af samarbejdet.

Den nye østersøstrategi bliver fremlagt for EU's stats- og regeringschefer på et topmøde i næste uge. Derefter vil det være en af hovedprioriteterne for det svenske EU-formandskab, som tager over efter sommerferien, at få strategien vedtaget inden udgangen af året.