¨

Erhvervsuddannelser er nu på niveau med HF og gymnasiet

Den nye aftale skal sikre, at flere vælger en erhvervsuddannelse. Foto: Ricky John Malloy / Dansk Byggeri

Det er forventningen, at flere unge søger ind på en erhvervsuddannelse, som får større rolle i folkeskolen.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, De Radikale og SF er enige om en ny aftale for erhvervsuddannelserne.

Den skal sikre, at flere vælger en erhvervsuddannelse i fremtiden.

- Dette er en helhedsaftale, som starter helt ned i folkeskolen. Det bliver nu sådan, at man kan komme op til en prøve, når man har haft sit toårige valgfag i 7. og 8. klasse.

- Det bliver en intrigeret del af folkeskolen at have de praktisk faglige fag. Man vil blive vejledt ligeligt mellem erhvervsuddannelserne, HF og gymnasiet.

- Der er ikke længere noget, der er finere end noget andet, siger undervisningsminister Merete Riisager (LA).

Afskaffer besparelser fra 2019

Også i forbindelse med de igangværende finanslovsforhandlinger har erhvervsuddannelserne været et tema.

Her har regeringen og Dansk Folkeparti indgået en aftale om at afskaffe det såkaldte omprioriteringsbidrag fra 2019.

Dermed slipper erhvervsskolerne for at skulle finde to procent besparelser årligt på driftsbudgettet, som det ellers var regeringens plan.

Sådan skal flere unge vælge erhvervsuddannelse

Et bredt flertal af regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, De Radikale og SF er torsdag blevet enige om en aftale, der skal styrke erhvervsuddannelserne og få flere unge til at vælge en sådan.

 

Her er nogle af initiativerne:

 • Kommunerne får mulighed for at udbyde valgfag for elever i folkeskolens 7.-9. klasse på erhvervsskolerne.
 • Obligatorisk prøve i praktiske/musiske valgfag i 8. klasse.
 • Etablering af et nationalt program, som bliver retningsgivende for indsatser relateret til valg af ungdomsuddannelser.
 • Kommunalbestyrelsen forpligtes til at udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne.
 • Nedsættelse af ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvordan 10. klasse indholdsmæssigt kan rettes imod erhvervsuddannelserne og i større omfang end i dag placeres på erhvervsskolernes lokationer.
 • Præmie, der skal bidrage til, at flere erhvervsskoler fremadrettet udbyder 10. klasse på vegne af kommunen.
 • Igangsættelse af en tilstedeværelsespakke, der skal bidrage til at nedbringe fraværet på erhvervsuddannelserne i skoleundervisningen og i skolepraktikken.
 • Erhvervsskolerne får ret til at udbyde selvstændige adgangskurser til voksne fra 25 år, der ønsker at søge ind på erhvervsuddannelserne.
 • Udvidet adgang til grundforløbets 1. del.
 •  Nyt grundforløb med en samlet fast varighed på ti uger forud for påbegyndelse af grundforløbets 2. del. (GF+) for de lidt ældre elever.
 • Mulighed for, at praktikvirksomheder og kommende erhvervsuddannelseselever i løbet af udskolingen giver hinanden et praktikpladstilsagn.

 

Kilde: Undervisningsministeriet

Se mere
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App