Erhvervsuddannelser er nu på niveau med HF og gymnasiet

Det er forventningen, at flere unge søger ind på en erhvervsuddannelse, som får større rolle i folkeskolen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, De Radikale og SF er enige om en ny aftale for erhvervsuddannelserne.

Den skal sikre, at flere vælger en erhvervsuddannelse i fremtiden.

- Dette er en helhedsaftale, som starter helt ned i folkeskolen. Det bliver nu sådan, at man kan komme op til en prøve, når man har haft sit toårige valgfag i 7. og 8. klasse.

- Det bliver en intrigeret del af folkeskolen at have de praktisk faglige fag. Man vil blive vejledt ligeligt mellem erhvervsuddannelserne, HF og gymnasiet.

- Der er ikke længere noget, der er finere end noget andet, siger undervisningsminister Merete Riisager (LA).

Afskaffer besparelser fra 2019

Også i forbindelse med de igangværende finanslovsforhandlinger har erhvervsuddannelserne været et tema.

Her har regeringen og Dansk Folkeparti indgået en aftale om at afskaffe det såkaldte omprioriteringsbidrag fra 2019.

Dermed slipper erhvervsskolerne for at skulle finde to procent besparelser årligt på driftsbudgettet, som det ellers var regeringens plan.

Sådan skal flere unge vælge erhvervsuddannelse