En tredjedel flere hjemløse i Region Sjælland

Antallet af hjemløse stiger i Region Sjælland. Slagelse, Roskilde og Guldborgsund har flest hjemløse, når man sammenligner med kommunernes indbyggertal.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

853 borgere i Region Sjælland har ikke noget hjem.

Det viser opgørelsen "Hjemløshed i Danmark 2017", som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE har lavet. Regionen har altså 35 procent flere hjemløse i dag, end der var i 2015, hvor 628 personer ikke havde egen bolig.

- Det vi hører ude fra mange af kommunerne er, at det er blevet sværere at skaffe boliger til socialt udsatte borgere. Og det er noget af det, som er med til, at omfanget af hjemløse samlet set stiger, siger Lars Benjaminsen, seniorforsker og projektleder på undersøgelsen.

Undersøgelsen omfatter hjemløse, der enten bor på gaden, på en natvarmestue, herberg, hotel, hos familie/venner, i kriminalforsorgen, på hospital eller et andet sted.

Flest hjemløse i Slagelse

Stigningen i Region Sjælland svarer til, at der nu er én hjemløs pr. 1.000 indbyggere i regionen mod 0,8 hjemløs i 2015.

Det største antal hjemløse i Region Sjælland finder man i Slagelse Kommune, hvor der  er 1,9 hjemløse pr. 1.000 indbyggere. Kommunen har oplevet en stigning på 51,6 procent siden 2015, så der i 2017 er 147 hjemløse.

Efter Slagelse Kommune kommer Roskilde og Guldborgsund kommuner, som har henholdvis 1,6 og 1,5 hjemløse pr. 1.000 indbyggere.

Når Slagelse og Guldborgsund kommuner er blandt de kommuner i regionen, der har flest hjemløse, kan det ifølge rapporten fra VIVE skyldes, at nogle af de store herberger i regionen netop ligger i disse kommuner.

København presser på

Et andet gæt er, at det lokale boligmarked er påvirket af boligsituationen i hovedstadsområdet.

- Det er nok et udtryk for, at den kraftige boligmangel, som generelt eksisterer i hovedstadsområdet, begynder også at presse boligmarkedet i de lidt mindre kommuner længere væk, siger Lars Benjaminsen.

Det er ikke alle kommuner i regionen, der har oplevet en stigning i antallet af hjemløse over de sidste par år. Holbæk, Kalundborg, Lejre og Greve har haft et fald i antallet af hjemløse fra 2015 til 2017.

VIVE har i alt registreret 6.635 personer, som var i en hjemløshedssituation i uge 6 i 2017, hvor tallene blev opgjort. Det svarer til knap 0,12 procent af befolkningen i Danmark.

Se udviklingen i antallet af hjemløse fra 2015 til 2017 i TV ØST's sendeområde her: