Elever i yderkommuner får oftere specialundervisning

Der er store lokale forskelle på, hvor stor en andel af skoleeleverne der får specialundervisning, og det ser ud til, at behovet er størst i yderkommunerne.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Nogle steder i landet skal hver 10. elev have ekstra hjælp til matematikopgaverne eller den danske stil, mens det andre steder kun er omkring 2 procent, der har behov for særlig undervisning. Det skriver Ritzau.

Andelen af elever i grundskolen, som fik specialundervisning, var størst i kommuner i yderområderne i skoleåret 2012/2013, viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Odsherred og Kalundborg næstflest

De største andele var i Langeland og Samsø Kommuner, hvor andelen begge steder lå på 10 procent.

Odsherred og Kalundborg havde hver en andel på 9,7 procent, mens Bornholm havde 8,3 procent, og Norddjurs havde 8,1 procent elever i specialundervisning.

I den modsatte ende af skalaen lå Dragør og Læsø med hver 2,3 procent, og også Gentofte og Fanø havde lave andele med hver 2,7 procent.

Af landets 4 storbykommuner havde København med 5,2 procent den største andel efterfulgt af Odense med 4,7 procent, Aarhus med 4,6 procent og Aalborg med 4,4 procent.

Behovet vokser med alderen

Generelt vokser behovet for specialundervisning med alderen på skoleeleverne. I 0. klasse var blot 2 procent af eleverne henvist til specialundervisning i 2012/2013.

For klassetrinene fra 1.-6. klasse var andelen af henviste elever samlet på fem procent, mens andelen for klassetrinene 7.-9. klasse var på 7 procent.

Mest specialundervisning var der i 10. klasserne, hvor hele 12 procent af eleverne modtog specialundervisning.

Kun meget få elever, som modtager specialundervisning, går i folkeskolernes såkaldte normalklasser.

Fra 856 til 36.538
I skoleåret 2012/2013 modtog blot 856 elever specialundervisning i folkeskolernes normalklasser mod hele 36.538 elever i skoleåret 2011/2012.

- Dette skal ses i lyset af, at definitionen af specialundervisning for de offentlige skoler er ændret fra og med skoleåret 2012/2013, skriver Danmarks Statistik.

- Således at en elev først kan kaldes specialundervisningselev, når det samlede støttebehov for den enkelte elev er 9 ugentlige klokketimer eller derover.

/Ritzau/