¨

Ekspert: Ingen penge i at slagte regioner

Foto: TV ØST

Dansk Folkepartis forslag om at aflive regionerne vil formentlig ikke give penge i kassen. Snarere tværtimod.

Når Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti (DF) onsdag holder gruppemøde i sommervarmen, sker det med et forslag om at spare 500 millioner kroner på at nedlægge regionerne.

Penge som DF vil bruge på et løft for psykiatriske patienter og en ny pulje til forsøgsprojekter for socialt udsatte.

Men ifølge direktør for Dansk Sundhedsinstitut Jes Søgaard er der ikke belæg for at en aflivning af regionerne også giver penge i kassen. Det viser erfaringerne fra Norge, hvor en tilsvarende reform i år 2000 har ført til at udgifterne er steget mere end forventet.

Samtidig har der været flere budgetoverskridelser på hospitalerne.

- Jeg har svært ved at genkende tallet på 500 millioner kroner. Man kunne tværtimod frygte, at man får et mere bureaukratisk sundhedsvæsen, hvis man nedlægger regionerne, siger Jes Søgaard.

Han peger på, at der under alle omstændigheder skal være en administration til at håndtere landets sygehuse. Dermed er det kun regionspolitikerne, Dansk Folkeparti slipper af med ved at nedlægge regionerne.

- Der sidder 205 politikere i regionerne, men der er meget lave udgifter til det politiske system. Reelt er det kun de fem regionsformænd, der får løn, så jeg har svært ved at se, hvor besparelserne skal komme fra, siger Jes Søgaard.

Regionspolitikerne har samtidig en afgørende funktion som en slags syndebuk, når politikerne på Christiansborg skal vedtage at stramme hospitalernes økonomi.

- Landspolitikerne kan både tørre noget af ansvaret af på regionerne for de hårde økonomibeslutninger og for upopulære lukninger af mindre sygehuse. Derfor har opdelingen vist sig at være økonomisk meget hensigtsmæssig, siger Jes Søgaard.

Samtidig har det ifølge Jes Søgaard vakt international opmærksomhed, at de danske regioner sammen med staten og kommunerne har været meget hurtige og effektive til at rette op på økonomien i sundhedsvæsnet og gennemføre stramninger efter finanskrisen.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App