¨

Dyrere at være lystfisker

Foto: TV ØST

Det bliver dyrere at hive fisk i land fra landets vandløb fra næste år.

Med finansloven for 2012 får naturgenopretning og re­staurering af de danske vandløb et betydeligt løft. Over de næste to år er der afsat 132 millioner kroner, som blandt andet skal bruges til udsætning af fisk som hjælp til truede fiskebestande.

Sportsfiskerne skal bidrage med i alt 20 millioner. Derfor stiger prisen for lystfiskertegnet. Årskort stiger fra 140 til 185 kroner, ugekortet kommer til at koste 130 kroner mod 100 i dag, mens dagkortet stiger med fem kroner. Derudover stiger fritidsfiskertegnet fra 275 kroner til 300 kroner. Prisstigningerne på lystfiskertegnet sker efter anbefaling fra Danmarks Sportsfiskerforbund.

- Vi er rigtig glade for, at naturgenopretning og restaure­ring af vores vandløb får et markant løft. Det er helt på linje med visionerne for vores fiskeplejeindsats, hvor fiske­udsætninger jo er symptombehandling. Den helt afgøren­de forudsætning for at få genskabt bæredygtige selvre­producerende fiskebestande i vandløbene er en genska­belse af optimale naturmæssige forhold, siger Verner W. Hansen, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund i en pressemeddelelse og fortsætter:

 – Det er derfor også helt oplagt, at Fiskeplejen bør bidra­ge til en forstærket indsats i forhold til naturgenopretning
af de danske vandløb og da ikke mindst i en situation, hvor  samfundsøkonomien er hårdt presset. Det er baggrunden
for, at vi har anbefalet en prisstigning på lystfiskertegnet.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App