DSB-lokomotiver sender stadig farlige giftstoffer ud

DSB er trods mange års forsøg ikke lykkedes med at nedbringe forureningen fra de lokomotiver, der driver dele af regionaltrafikken på Sjælland.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Der er ikke mange år til, at de efter planen skal skrottes, men de store, gamle lokomotiver, der kører på nogle af pendlerlinjerne på Sjælland, udsender fortsat store mængder farlige stoffer.

Det skriver ing.dk.

Netmediet har kigget nærmere på en opgørelse fra DSB sendt til Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg, der afslører, at DSB trods flere forsøg stadig ikke har fundet ud af, hvordan man får nedbragt partikeludledningen fra de såkaldte ME-lokomotiver.

Forsøg mislykkedes

Det er netop de lokomotiver, der trækker dobbeltdækkervogne på flere strækninger på Sjælland og øerne, blandt andet Sydbanen fra København til Nykøbing Falster.

Tilbage i 2013 satte man såkaldte katalysatorer på lokomotiverne med en forventning om at kunne skære 30 til 50 procent af udledningen af de ultrafine partikler. Resultatet blev dog langtfra så godt. Målinger afslørede nemlig, at der reelt blev udledt en endnu større mængde af kvælstofdioxid, som kan være sundhedskadeligt at indånde.

Katalysatorerne blev derfor afmonteret, og først i 2015 forsøgte DSB med en ny og opdateret version. Denne gang viste de sig mere effektive og formåede at skære ned på partikeludledningen, kvælstofdioxid og kulbrinter.

Nye tog i 2020

Desværre for DSB viste den opdaterede version sig ikke som en varig løsning, da katalysatorerne begyndte at slå revner. Dermed er DSB slået tilbage til start og står nu med et tidsproblem med at få bugt med udledningen.

DSB har foruden katalysatorer forsøgt med såkaldte 'spoilere', der skulle sikre, at udstødningsrøgen blev sendt henover passagervognene fremfor at blive suget ned langs og ind i vognene. Det har dog indtil videre ikke haft den ønskede effekt, skriver DSB i opgørelsen.

Efter planen skal de gamle lokomotiver nemlig udfases fra 2020, hvor DSB forventer at have nye, elektriske tog til at trække dobbeltdækkervognene. Størstedelen af ME-lokomotiverne skulle have været taget ud af drift 2011 og 2012, men er stadig i drift, fordi IC3-togene ikke er blevet afløst af de problembelastede IC4-tog.