¨

De fleste har begået vold mod deres børn

Foto: TV ØST

65 procent af alle danske forældre har udøvet vold mod deres barn, viser ny undersøgelse.

Én eller flere gange har 65 procent af alle forældre rusket deres barn hårdt eller givet det en endefuld eller lussing. Det skriver Kristeligt Dagblad torsdag.

De opsigtsvækkende tal om danske forældres afstraffelse af deres børn stammer fra en rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI, der baserer konklusionen på interviews med 3921 mødre.

- Vi er meget overraskede over, at så mange forældre slår deres barn, da det har været ulovligt i snart 15 år. Og vi mener, at de reelle tal er højere, da det at lægge hånd på sit barn er tabu for en del forældre.

- Derfor er det nok ikke alle, som har villet indrømme det i undersøgelsen, siger forsker i SFI og medforfatter til rapporten Peter Skov Olsen.

Fysisk afstraffelse bliver i rapporten defineret som en lussing, en endefuld eller at ruske barnet hårdt.

Revselsesretten blev ophævet i 1997, og rent juridisk kan alle tre tilfælde derfor betegnes som vold og er dermed ulovlige og strafbare.

Rapporten viser også, at næsten hvert femte barn mere eller mindre systematisk bliver udsat for vold.

17 procent af mødrene svarer nemlig, at de selv eller faderen straffede deres barn fysisk flere gange i perioden, fra barnet var 3 år, til det var 11 år.

Ifølge rapporten er det forældre fra alle sociale lag, som kan finde på at slå eller ruske deres børn.

Derfor er det et udpræget samfundsproblem, der viser, at rigtig mange forældre ikke er gode nok til at klare problemerne i hverdagen, mener privatpraktiserende børnepsykolog Margrethe Brun Hansen.

- Forældrene er blevet mere stressede og har mindre tid og overskud til at løse konflikterne med børnene. Og det har alvorlige konsekvenser, siger hun og forklarer, at volden ofte får børn til at miste tilliden til forældrene, og at de samtidig bliver angste og utrygge.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App