Danske havne: Et gennembrud for havnene

Danske Havne ser mange gode investeringer til fordel for havnene og klimavenlig transport.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

- Forligspartierne har tænkt nyt. Bedre veje og baner til havne skal fjerne flaskehalse og sikre mere klimavenlig transport. Samtidig skal transport af varer med bil, bane og skib kunne kombineres mere effektivitet samtidig med at miljøet forbedres. Det bliver havnenes opgave. Derfor er det i dag en god dag for havnene og Det Blå Danmark, siger formand for Danske Havne, Uffe Steiner Jensen.

En særlig Havnepakke med midler til investeringer i veje og baner til havnene har fået en markant plads i forliget.

- Der er tale om en betydelig drejning af dansk transportpolitik. Det er erkendt, at vi kun kan sikre fremtidens godstrafik og dermed Danmarks velfærd ved at satse mere på transport ad søvejen. Visionen er klar, og selv om Investeringsplan 2020 kun er et første skridt, er det et meget vigtigt og stort skridt. Vi oplever en stærk politisk opbakning nationalt og lokalt til vores vision om havne som et netværk af transportcentre langs den blå motorvej, siger Uffe Steiner Jensen.

Havnene er en krumtap i den danske økonomi. Derfor er det så vigtigt, at vi nu får bedre forbindelser. Desuden er der klimabesparelser at hente. Søfart er den relativt set mest klimavenlige transportform. Når mere gods går ad søvejen, spares der altså store mængder CO2.

Trafikforliget peger på veje og baner til havne i næsten hele landet. Derved styrker vi mulighederne for at et netværk af effektive havne langs den blå motorvej kan aflaste motorvejene. Det betyder fleksibilitet og mindre CO2.

De statslige midler vil mange steder blive forøget med kommunale investeringer til projekterne, da de også hjælper den lokale transport. Desuden er der mulighed for støtte fra EU til projekter, der fremmer søtransport.

- Nu gælder det om at komme i gang med alle de gode og vigtige projekter, som vil give større tilgængelighed og trafiksikkerhed i de pågældende havnebyer. Mange havneprojekter kan påbegyndes med det samme. Det kan det være med til at skabe arbejdspladser og bekæmpe den økonomiske krise. Samtidig er det et kæmpe plus, at vi kan forbedre sikkerhed for cyklister og gående på de trange veje til havnene, siger Uffe Steiner Jensen.

I vores region er det især disse investeringer, som Danske Havne hilser velkomne:
Bedre vej fra Holbæk til Kalundborg Havn
Omfartsvej ved Nykøbing Falster (Gedser Havn)
Omfartsvej ved Næstved (Næstved havn)