Byggeboom på Sjælland: Kommunerne får flere penge, men tilflytterne arbejder stadig i København

Boligpriserne presser huskøbere ud af hovedstaden. Det betyder flere penge til tilflytterkommunerne, men borgerne pendler stadig til job i København.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Nye parcelhuse, rækkehuse og lejligheder skyder op på Vest- og Sydsjælland. Ringsted, Næstved, Slagelse og Holbæk er fire byer, som er vokset eksplosivt over de seneste år.

En rundspørge, som TV ØST har foretaget viser, at 10 forskellige kommuner på Sjælland alle oplever en stigning i antallet af byggeansøgninger.

- Vi har højkonjunktur. Det betyder, at folk tør lidt mere i forhold til boliger og det at flytte. Mange har et ønske om at komme ud at bo i et parcelhus et eller andet sted, lyder det fra Høgni Kalsø Hansen, der er lektor i økonomisk geografi på Københavns Universitet.

quote Du betaler jo skat i den kommune, du bor i, så det betyder også noget der

Høgni Kalsø Hansen, lektor, Københavns Universitet

Kommunen får flere penge i kassen

Kommuner som Ringsted, Næstved, Slagelse og Holbæk har alle rekord i antal byggeprojekter i år, og ifølge lektoren i økonomisk geografi vil byggeboomet gøre en forskel i den enkelte kommune.

- Du betaler jo skat i den kommune, du bor i, så det betyder også noget der. Kommunen får flere skatteindtægter, der gør, at de får råd til at lave nogle andre ting. Det har en ret positiv effekt, siger Høgni Kalsø Hansen. 

Det betyder også noget for detailhandlen i de kommuner, de rykker til.

- Man får et større marked, siger lektoren.

Høje boligpriser presser købere ud til omkringliggende byer

Generelt er bevægelsen væk fra hovedstadsområdet og ud i de omkringliggende kommuner et udtryk for, at huskøbere ikke har råd til at investere i noget i København.

- Det afspejler også, at huspriserne i hovedstadsområdet omkring København er voldsomt høje. Det er måske et udtryk for, at man ikke har råd til at komme ind på dét boligmarked, siger Høgni Kalsø Hansen.

Også huspriserne i omegnskommunerne gør, at folk er nødt til at søge boliger længere væk. For nogle er det at flytte ud det eneste alternativ, siger lektoren.

quote Mange af dem, der flytter ud af København, har et ansættelsesforhold i det, man kan kalde hovedstadsområdet. Der er en tendens til, at flere pendler

Høgni Kalsø Hansen, lektor, Københavns Universitet

Det Københavnske arbejdsmarked driver stadig økonomien på Sjælland

Men selvom flere og flere rykker teltpløkkerne ud, rykker de ikke nødvendigvis jobbet med til disse kommuner.

- Mange af dem, der flytter ud af København, har et ansættelsesforhold i det, man kan kalde hovedstadsområdet. Der er en tendens til, at flere pendler.

- Det dominerende arbejdsmarked bliver inde omkring de store byer, siger han. 

Så på trods af, at byggeprojekterne bliver flere og flere i kommunerne omkring København, rykker arbejdsmarkedet ikke med.

- Den type job, der dominerer i dag, er ikke den i den traditionelle pladskrævende produktion. Det er i langt højere grad i servicefag og videnserhverv, og de fungerer godt i bynære miljøer.

Nye boligformer bliver populære

Ifølge lektoren fra Københavns Universitet er der også andre parametre, der kan være skyld i, at der bliver opført flere boliger. Et af dem er, at vi bliver boende i vores huse i længere tid, så der bliver færre tomme huse. Derfor er der et behov for at opføre ny bebyggelse.

- Flere af os ønsker også noget nyere og mere tidssvarende at bo i, hvis vi har råd til det, siger han og tilføjer, at der også kommer nye og alternative boligformer til.

- Man søger mod boligmæssige fællesskaber og fælles værdier, eksempelvis i områder med mission omkring bæredygtighed. Flere købere søger steder, hvor man kan være privat, men hvor der også er fælles aktiviteter, slutter Høgni Kalsø Hansen.