Budgetforlig i Region Sjælland

Et stort flertal i Region Sjælland har onsdag formiddag indgået budgetforlig for år 2010. Budgettet indeholder udgifter på 16,2 milliarder kroner'

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Det kommende budget for 2010 indeholder udgifter på i alt 16,2 mia. kr. og ifølge budgetaftalen bliver udgifterne fordelt med

15 milliarder til sundhedsområdet,

0,7 milliarder til social- og specialundervisning og

0,5 milliarder til regional udvikling

Der er afsat investeringer på samlet set 519 millioner  - og heraf er de 465 millioner afsat på sundhedsområdet.

Det brede flertal bag budgettet lægger blandt andet op til, at produktiviteten i det sjællandske sygehusvæsen skal hæves med 3,5 procent næste år og denne produktionsfremgang skal foregå uden at der bliver tilført ekstra midler. Desuden lægges der op til flere udviklingsprojekter med f.eks. en udvidelse af kapaciteten på hospice-området og en øget dialysebehandling.

Regionsrådets formand Kristian Ebbensgaard (V) er meget tilfreds med det brede forlig,

- Det er en aftale, som vægter det samarbejde mellem politikere, ledelse og medarbejdere, der er en forudsætning for at løfte de opgaver og udfordringer, vi står over for. Derfor er en meget bred tilslutning til budgettet et godt arbejdsgrundlag i det kommende regionsråds første år, udtaler han.

Se budgetforslaget som det blev fremlagt til 1. behandlingen her

Foreløbig har Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti , SF, De Radikale, De Konservative og Blak-listen indgået aftalen. Det forventes også at Liberal Alliance, Holbæklisten og Lennard B. Nielsen vil stemme for

Dermed bliver det kun Enhedslisten, der kommer til at stå udenfor den nye budgetaftale og her fortæller partiets regionrådsmedlem Bruno Jerup, at Enhedslisten især er utilfredse med to elementer:

Dels kravet om produktionsstigning indenfor sundhedsområdet på 3,5%, der ifølge Enhedslisten peger på at personalet må løbe hurtigere uden en medfølgende lønkompensation.

Dels at Regionsrådet imødekommer et krav fra kommunerne om at  institutionstaksterne bliver reduceret med 2%. Den imødekommelse mener Bruno Jerup kan blive skruen uden ende, da kommunerne givetvis også i de kommende år vil  kræve yderligere takstnedsættelser.

Budgettet bliver vedtaget på Regionsrådets næste møde i slutningen af september.