¨

Brønderslev-sagen starter i Landsretten

Foto: TV ØST

I dag starter ankesagen for de to forældre i Vestre landsret. I juni måned blev moren, i sagen, idømt fire års fængsel, mens faren blev idømt forvaring på ubestemt tid. Landsrettens dom vil falde i midten af december måned.

Forældreparret erklærer sig begge fortsat uskyldige, og går derfor efter en frifindelse i landsretten.

-

Vi går efter en hel- eller delvis frifindelse her i landsretten, for min klients vedkommende handler det om skyldsspørgsmålet om frihedsberøvelse af den ældste datter, fortæller morens forsvar, Henrik Garlik.

Sagen startede på Lolland, hvor familien, med de ti sammenbragte børn, boede i en længere periode, indtil de flyttede til Jylland.

Ved Vestre Landsret er det et nyt nævningeting, der skal dømme forældreparret. Der vil ikke komme noget nyt frem i landsretten. De to ældste børn skal vidne igen, mens der vil blive vist videoafhøringer af de mindre børn.

-

Vi vil forsøge at få faren dømt for nogle af de forhold han ikke blev dømt for i byretten, fortæller anklager Michael Møller.

Der vil falde dom i sagen i midten af december.

 

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App