Bosteder for udviklingshæmmede får lov at låse yderdøre

Hvis der er risiko for, at beboere udsætter sig selv for fare, bliver det tilladt at låse port eller altandør.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Der er brug for klarere regler for magtanvendelse over for folk med varig nedsat psykisk funktionsevne.

Sådan har det længe lydt fra både pårørende og fagforeningerne for de grupper, der arbejder med psykisk handicappede.

Og nu er politikerne klar med nye regler, der skal præcisere, hvornår personalet må gribe ind i beboernes selvbestemmelsesret.

En af ændringerne er, at bosteder for voksne udviklingshæmmede fremover får mulighed for at låse yderdøre, eksempelvis porte og terrassedøre, hvis der er risiko for, at en beboer vil forlade bostedet og udsætte sig selv for fare.

Det vil være kommunalbestyrelsen, der skal træffe afgørelse om at låse dørene. Og det understreges i den politiske aftale, at døre til fællesarealer aldrig må låses.

- Der skal altid være mindst en uaflåst dør i den enkelte borgers bolig, står der.

Aftalen er indgået mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, De Radikale og SF.