Børn venter i ugevis på at fortælle om seksuelle overgreb

Hvis politiet får mistanke om, at et barn er udsat for seksuelle overgreb, skal barnet videoafhøres inden for en uge. Men ofte kommer de til at vente meget længere.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Hvis politiet får mistanke om, at et barn er udsat for seksuelle overgreb, skal barnet videoafhøres inden for en uge. Men ofte kommer de til at vente meget længere.

Det skriver Politiken.

Fristen på en uge er indført for at undgå, at afgørende beviser i sagen fordufter. Desuden træder socialrådgivere og psykologer ofte ikke til, så længe videoafhøringerne ikke er overstået.

Men sidste år måtte børnene og de professionelle fagfolk ifølge Politiken ofte vente i ugevis på, at politiet foretog en videoafhøring. Nogle steder lå ventetiden på over en måned.

Ifølge retningslinjerne fra Rigsadvokaten bør videoafhøringer ske hurtigst muligt, og hvis det er »praktisk muligt« maksimalt syv dage efter, at sagen er blevet anmeldt til myndighederne.

quote Et barn har brug for at blive taget alvorligt og se, at når man afslører noget, som man har været udsat for, så er der nogen, der handler på det

Kim Risom Rasmussen, leder af Børnehus Sjælland i Næstved

- Et barn har brug for at blive taget alvorligt og se, at når man afslører noget, som man har været udsat for, så er der nogen, der handler på det. Sker det ikke, kommer de til at gå i et tomrum. De kan opfatte det som endnu et svigt, siger Kim Risom Rasmussen, leder af Børnehus Sjælland i Næstved, til Politiken.

Ventetid på vidneafhøringer af børn i 2016

Ventetiderne vækker stor frustration

Det er i regionernes børnehuse, at mindreårige bliver afhørt. Det er også her, at psykologer og socialrådgivere efterfølgende står for krisehjælp til barnet. I personalets fagbøger står der, at det essentielt, at der reageres hurtigt i sager, hvor børn har været udsat for vold eller seksuelle overgreb.

Ventetiderne vækker derfor stor frustration, lyder det samstemmende fra lederne i hver af regionernes fem børnehuse, som Politiken har talt med.

Ellers efterlades barnet i et »ulideligt vakuum af uvished«, mener funktionslederen fra Børnehus Midt, Dorthe Mønsted.

Politiken har talt med ledere fra alle de fem regionale børnehuse. Alle fortæller om tilfælde, hvor ventetiden ifølge deres vurdering har haft uhensigtsmæssige negative konsekvenser for børnene.

quote Sker det ikke, kommer de til at gå i et tomrum. De kan opfatte det som endnu et svigt

Kim Risom Rasmussen, leder af Børnehus Sjælland i Næstved

For eksempel øger det risikoen for, at eventuelle beviser ender med at gå tabt. Det sker også, at den mistænkte i sagen påvirker barnet til at ændre forklaring.

Minister: Íkke tilfredsstillende

Alligevel havde alle landets politikredse sidste år sager, hvor tidsfristen ikke blev overholdt. For mindst halvdelen af kredsene gjaldt det tilmed, at det mere var reglen end undtagelsen, viser et svar fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til Folketingets social- og børneudvalg.

- Det er selvsagt ikke tilfredsstillende, erkender Søren Pape Poulsen i en mail til Politiken.

Hvis der er tale om særligt alvorlige eller akutte tilfælde, overholder politiet normalt ventetiden. Det fortæller politiet og børnehusene sammenstemmende.

Men i sager, hvor det mulige overgreb ligger langt tilbage, og i knap så alvorlige voldssager bliver fristen ikke overholdt. Det erkender politiinspektør Marianne Vestergaard-Lau fra Nordjyllands Politi, hvor børnene som oftest ventede 4-5 uger sidste år. 

- Her sker det desværre, at der kommer ventetid, fordi vi bliver nødt til at prioritere andre ting først. Pludselig kan en drabssag komme ind. Eller en brandsag. Det er selvfølgelig ikke godt nok. Men i de tilfælde bliver vi nødt til at foretage en benhård prioritering. Vi vil ikke kunne favne det hele, siger hun til Politiken.

Antallet af akutte sager stiger

Rigspolitiet oplyser til justitsministeren, at ventetiderne blandt andet skyldes, at det er et større koordineringsarbejde arbejdet med at få koordinere at arrangere en videoafhøring, hvor flere advokater og fagpersonale til at være til stede i børnehuset samtidig. mens den foretages.

Der er også sket en stigning i antallet af overgrebssager, men de bliver ofte nedprioriteret af hensyn til akutte sager. Desuden har bevogtningsopgaver og grænsekontrol de seneste to år trukket på mandskabet, lyder det fra Rigspolitiet.

Søren Pape Poulsen skriver i en mail til Politiken, at han har noterer han sig, at en række politikredse allerede har uddannet nye videoafhørere, tilført flere ressourcer til området eller ændret procedurer i forsøget på at nedbringe ventetiden.

Rigspolitiet vil nu indskærpe over for kredsene, at der skal rettes op på problemet, tilføjer ministeren.