Børn må lege på giftig jord

Mange legepladser her i regionen kan være forurenede, men kommunerne gør ikke noget ved det.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Masser af børn leger måske på forurenet jord, når de går i børnehave og vuggestue her i regionen.

Ifølge loven skal kommunerne tjekke jorden i børneinstitutioner og vejlede institutionerne. De skal blandt andet undersøge, om der er tjære og bly i den. Men kun 3 ud af 12 kommuner i vores region lever op til kravet. Det skriver fagbladet Børn & Unge.

Kun Guldborgsund-, Næstved- og Vordingborg kommuner har opfyldt deres pligt og undersøgt og vejledt institutionerne, det viser en opgørelse fra Miljøstyrelsen.

Kun 5 af 17 kommuner i regionen, der lever helt op til lovens krav om at kommunen skal tjekke jorden i børneinstitutioner for blandt andet tjære og bly - og rådgive institutionerne, hvis der bliver fundet spor af farlige stoffer.

I Kalundborg- og Lolland Kommuner har man hverken undersøgt jorden eller vejledt institutionerne om forurenet jord.